Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C
Pensionistmedlemskab

Pensionistmedlemskab

493 kr.

Indmeldelse

Indmeldelsesgebyret og første ½ års betaling betales samlet med betalingskort ved oprettelse her på siden. Herefter trækkes medlemskabet med kr. 49 over PBS hver måned indtil opsigelse.

Bindingsperioden er 6 måneder, herefter kan medlemskabet opsiges med løbende måned + 1 måned. Medlemskabet er på kr. 49 pr. måned.

Medlemskabet kræver en tilmelding til PBS, og du vil herefter automatisk blive opkrævet betaling for dit medlemskab hver måned. Ved indmeldelsen skal du tilmeldes PBS, og du vil modtage oplysningerne i dit medlemsbrev. Medlemskaber, hvor der ikke oprettes PBS-aftale annulleres.

Medlemskabet er kun til pensionister, og dette vil også skulle bevises efter tilmelding.

Merkontingent

Såfremt vi overtager kontakten til din udlejer eller skal føre sagen videre til Huslejenævnet, vil der blive opkrævet et merkontingent. Merkontingentet opkræves særskilt i hvert enkelt tilfælde, når vi har vurderet om der skal oprettes en sag

Prisen for pensionister er som følger:

Kr. 400,- 

Når du kontakter os:

Hvis du allerede har en sag oprettet, er det meget vigtigt at nævne sagsnummeret eller sagsadressen.

Ringer/skriver du herind for rådgivning etc. uden at have en igangværende sag, er det vigtigt at gøre opmærksom på dette - det sikrer dig i sidste ende hurtigere betjening.

Hvis du sender materiale herind, som kan danne grundlag for en sag, er det vigtigt at medsende alle relevante papirer første gang, så sagen hurtigere kan opstartes. Du bedes ligeledes sende os et resume af sagen på max. 1 A4 side.

Skal du til møde med en af vores jurister, så husk at medbringe alle relevante papirer. Meget gerne i en kopi, som du kan aflevere.

Lejekontrakten (hvis du har en) er næsten altid nødvendig, ligesom breve mellem dig og udlejer også tit er vigtige. Kort og godt: Medbring hellere for meget end for lidt.

Start dit medlemsskab

Har du brug for hjælp? Kontakt os