Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C
Merkontingent

Merkontingent

750,00 DKK

Merkontingent:

750,- når man har været medlem under 6 måneder

400,- når man har været medlem over 6 måneder

Merkontingentet opkræves særskilt i hvert enkelt tilfælde, når vi har vurderet om der skal oprettes en sag.

Når du mailer/ringer/skriver herind

Hvis du allerede har en sag oprettet, er det meget vigtigt at nævne sagsnummeret eller sagsadressen.

Ringer/skriver du herind for rådgivning etc. uden at have en igangværende sag, er det meget vigtigt at gøre opmærksom på dette - det sikrer dig i sidste ende hurtigere betjening.

Hvis du sender materiale herind, som kan danne grundlag for en sag, er det vigtigt at medsende alle relevante papirer første gang, så sagen hurtigere kan opstartes.

Når du kommer herind:

Møder du hos os, så husk at medbringe alle relevante papirer. Meget gerne i en kopi, som du kan aflevere.

Lejekontrakten (hvis du har en) er næsten altid nødvendig, ligesom breve mellem dig og udlejer også tit er vigtige. Kort og godt: Medbring hellere for meget end for lidt.

Har du brug for hjælp? Kontakt os