Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C
Beboerrepræsentation Lejernes Retshjælp Beboerrepræsentation Lejernes Retshjælp

Huslejens Størrelse

Først og fremmest er det relevant at nævne, at der gælder vidt forskellige regler for huslejefastsættelser. Ønsker du en konkret vurdering af din husleje, kan du kontakte os og vi kan hjælpe dig med, at få din husleje nedsat enten direkte ved at vi kontakter din udlejer eller ved at indbringe sagen for Huslejenævnet. Det er Huslejenævnet som er den instans, der håndterer sager om huslejens størrelse, i første omgang.

Det første, der er relevant at vide om huslejens størrelse er, at der forekommer forskellige regler afhængig af hvilken kommune man bor i. Der er regulerede kommuner og ikke-regulerede kommuner. Hvilken kommune man bor i har afgørende betydning for, hvor høj en husleje udlejer må kræve.


Huslejen reguleres efter forskellige parametre:

  • Omkostningsbestemt husleje
  • Husleje bestemt ud fra det lejedes værdi
  • Markedsleje, fri lejefastsættelse


Huslejestigning:

Der er også forskellige regler for huslejestigninger, og hvorvidt de skal varsles og hvordan. Det bør her anføres kort, at trappelejeklausuler efter lovændringen den 1. juli 2015 er blevet gjort ugyldige. Her kan udlejer i stedet gyldigt anvende nettoprisindekset, som regulerer huslejen en gang årligt.

Hvis du er i tvivl om din husleje er for høj, så kontakt os, og vi vurderer den for dig!

Har du brug for hjælp? Kontakt os