Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C
Beboerrepræsentation Lejernes Retshjælp Beboerrepræsentation Lejernes Retshjælp

Fremleje

Hvis du går med planer om at rejse, skal på udveksling eller af andre årsager er nødsaget til at være væk fra dit lejemål i en periode, og du ikke ønsker at fraflytte, har du mulighed for at fremleje dit værelse eller din lejlighed.

Hvad er fremleje?

Fremleje er, når du udlejer dit lejemål eller dele af dit lejemål, som du ikke selv ejer.


Der findes to former for fremleje:

 1. Fremleje af dele af din lejlighed – denne henvender sig bl.a. til studerende, som ønsker at leje eller udleje et enkeltværelse i et større lejemål 
 2. Fremleje af hele lejligheden

 

 1. Fremleje af en del af lejemålet

Det er et krav, at den som fremlejer selv bor i lejemålet.

Fremleje, efter lejelovens §69, gælder for beboelseslejemål; dvs. lejligheder eller værelser, som udelukkende bruges til beboelse. Derudover gælder det også for lejemål, som delvist må anvendes til andet end beboelse - eksempelvis som erhverv. Dog er det kun beboelsesrummene i lejligheden, der må fremlejes.


Den som fremlejer et værelse eller lejemål må kun fremleje op til halvdelen af beboelsesrummene i lejemålet. Et beboelsesrum er f.eks. en stue eller et værelse - køkken, gangarealer og bad medregnes altså ikke som et beboelsesrum.

 

Antal personer, man må fremleje til:

Du må kun fremleje til det antal personer, der svarer til antallet af beboelsesrum. Som fremlejer skal du også medregnes. Dvs. hvis lejligheden har 4 beboelsesrum, og der er én person i husstanden, så må du fremleje til 3 personer.  

Udlejers rettigheder:

Som udgangspunkt kræver det ikke din udlejers godkendelse at fremleje et beboelsesrum ifølge §69, men du skal orientere din udlejer på forhånd. Udlejer kan ikke modsætte sig fremlejen, hvis du overholder de krav, der stilles i lovens §69. Dog skal du sende en kopi af den lejeaftale, som er indgået mellem dig og den som du fremlejer til. Det vil sige, at I skal indgå en skriftlig kontrakt.

Eksempel på misligholdelse overfor udlejer:
Hvis du fraflytter lejligheden og du udlejer den via Airbnb, så foreligger der en overtrædelse af lejelovens § 69, da reglen forudsætter, at du som lejer har lejemålet som bopæl imens du fremlejer. På det grundlag kan udlejer ophæve lejeaftalen med lejer.

 

Erhvervsmæssig karakter:

Du skal, som fremlejegiver, være opmærksom på, at fremlejen ikke må have erhvervsmæssig karakter. Hvis du for eksempel udlejer et værelse ud gentagne gange via Airbnb, og det bliver så omfattende, at det får erhvervsmæssig karakter, så kan der også foreligge en misligholdelse af lejeaftalen mellem din udlejer og dig.

 


Opsigelsesvarsel og tidsbegrænsning:

Der er ingen tidsmæssig begrænsning for en fremleje. Derfor behøver du som fremlejer ikke at lave en tidsbegrænset fremlejekontrakt.


Du skal være opmærksom på, at både som fremlejegiver og fremlejetager har man et opsigelsesvarsel på 1 måned. Man kan i fremlejeaftalen godt aftale et længere opsigelsesvarsel, men aldrig kortere end 1 måned. Der kræves ingen begrundelse ved opsigelsen.
 
Den, som er fremlejegiveren, kan ikke aftale en bedre opsigelse for sig selv end for den som fremlejer. Dvs., at du ikke kan aftale 1 måneds opsigelse for dig selv som fremlejegiver og 3 måneder. opsigelse for fremlejetager. 
 
Derudover kan man aftale, at fremlejeaftalen er uopsigelig. Dette kræver, at man laver fremlejeaftalen tidsbegrænset. Uopsigeligheden gælder for begge parter.

2. Fremleje af hele lejligheden 

Fremleje efter lejelovens §70 gælder kun for beboelsesejendomme, der kun bruges til beboelse.


Den, som fremlejer beboelse, er berettiget til at fremleje hele sin beboelseslejlighed, og er samtidig berettiget til at fraflytte den.
Som udgangspunkt er der ikke noget, som kan forhindre dig i at fremleje din lejlighed via Airbnb, men hvis du fraflytter dit lejemål, skal det ske i overensstemmelse med én af de årsager nævnt i lejelovens §70.


Årsager til fraflytning:

 • Sygdom
 • Forretningsrejse
 • Studieophold
 • Midlertidig flytning
 • Eller lignende

Din fraflytning må kun være midlertidig og skal skyldes én af grundene ovenfor. Dette er ikke en totalliste, så der kan være andre lignende grunde end dem vi nævner her, som også berettiger fraflytning.


Fremlejeperioden:

Fremlejeperioden må maksimalt udgøre 2 år. Hvis du for eksempel er på udveksling i 6 måneder, og af den grund er fraflyttet lejemålet, må du ikke fremleje lejligheden ud i længere tid end den periode du er bortrejst.


Som vi nævner ovenfor, må fremlejeperioden maksimalt være på 2 år, men du kan faktisk fremleje beboelseslejligheden ud i 2 år igen. Der skal dog være en mellemliggende periode, hvor du (som oprindelig lejer) flytter ind igen, før du må fremleje beboelseslejligheden for maksimalt 2 år igen.

 

Udlejers mulighed for at modsætte sig fremlejen:
 • Hvis ejendommen har færre end 13 beboelseslejligheder
 • Hvis det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum
 • Hvis udlejer i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet
 

  Har du brug for hjælp? Kontakt os