Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C
Beboerrepræsentation Lejernes Retshjælp Beboerrepræsentation Lejernes Retshjælp

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp udgør en væsentlig mangel ved din lejebolig og kan have sundhedsmæssige konsekvenser for dig. Derfor er det vigtigt, at du reagerer hurtigt, hvis du er i tvivl om dit lejemål har skimmelsvamp.

Har du mistanke om skimmelsvamp i din lejebolig?

Skimmelsvamp opstår på grund af for høj luftfugtighed. Høj luftfugtighed kan skyldes mangler ved selve bygningen, lejeres brug af lejligheden eller en kombination af begge. Hvis skimmelsvampen skyldes forhold i ejendommen er det din udlejer, som skal tage sig af det.

Som lejer kan du forebygge risikoen for skimmelsvamp ved at følge disse forholdsregler:

  • Luft ud ofte - gerne 2-3 gange om dagen i minimum 15 minutter ad gangen
  • Rengør boligen ofte og grundigt
  • Sørg for at boligen er opvarmet til stuetemperatur
  • Undgå at tørre tøj i boligen
  • Luft ud efter bad
  • Vær opmærksom på afstanden mellem væg og møbler
  • Brug emhætten når du laver mad

Er der opstået skimmelsvamp i din bolig, er det vigtigt at du meddeler din udlejer om dette. For at holde det nede kan du anvende Rodalon til fjernelse af væksterne. Næste skridt er at kontakte kommunen som skal konstatere om der er tale om skimmelsvamp, og om de kan pålægge udlejer at udbedre skaderne.

Læs mere i Håndbog til kommunerne om håndtering af skimmelsvamp.

Håndbogen skal hjælpe landets kommuner med at følge alle regler, når der kommer henvendelser omkring skimmelsvamp. I sager om sundhedsfarlige boliger har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn og til at anvise beboeren til en anden bolig.

Rotter, væggelus mv.

Såfremt du har problemer med rotter, væggelus eller lign. skal du kontakte din udlejer. Udlejer har pligt til at forsøge at udbedre generne.  

Har du brug for hjælp eller rådgivning, kan du melde dig ind i Lejernes Retshjælp og få juridisk vejledning hjælp i sagens videre forløb af vores dygtige jurister. 

Har du brug for hjælp? Kontakt os