Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C
Beboerrepræsentation Lejernes Retshjælp Beboerrepræsentation Lejernes Retshjælp

Kontingenter og medlemsbetingelser

Som medlem får du gratis hjælp til bl.a.:

 • Gennemtjek og juridisk vurdering af din lejekontrakt
 • Vurdering af størrelsen på din husleje
 • Rådgivning i forbindelse med ind- og udflytning
 • Konflikter med din udlejer generelt
 • Vejledning i dine rettigheder og forpligtelser som lejer
 • Tvivlsspørgsmål omkring vedligeholdelsespligt og mangler ved lejemålet
 • Hjælp til selvhjælp inden for lejeretten

Vi kan også hjælpe dig i sager, hvor:

 • Udlejer har opsagt eller ophævet lejeaftalen
 • Der er faktiske mangler ved lejemålet, og du har et ønske om erstatning eller forholdsmæssigt afslag i lejen på grund af dette
 • Du har ophævet lejemålet
 • Du har en manglende indbetaling af husleje eller forbrug
 • Din udlejer ikke overholder Huslejenævnets afgørelse

Lejernes Retshjælp kan rådgive dig, hjælpe dig videre, skære sagen til og eventuelt varetage kontakten med din udlejer, hvis det bliver nødvendigt. Bliver det aktuelt, har Lejernes Retshjælp kompetence til at føre sagen i Huslejenævnet, Beboerklagenævnet eller bringe sagen for retten ved det, der kaldes småsagsprocessen.

Når dette ikke er muligt, eller hvis vi mener, at sagen kræver mere, end hvad der kan tilbydes ved småsagsprocessen, peger vi på en dygtig advokat, som kan anlægge sagen for Boligretten på dine vegne.

Vi sidder klar til at hjælpe dig enten på e-mail eller telefon, og vi besvarer dine spørgsmål så hurtigt som muligt.

Er du i tvivl om, hvorvidt et medlemskab er det rigtige for dig, så tøv endelig ikke med at tage kontakt til os.

Medlemsbetingelser

Som medlem kan du kontakte os på e-mail eller telefon i vores telefontid.

Alle vores medlemskaber er personlige, og de kan derfor kun benyttes af personen med det navn, som medlemskabet er oprettet i. Dette gælder også vores øvrige ydelser, der ikke kan overdrages til andre. 

Medlemskab tegnes på månedsbasis eller pr. halvår. Alle medlemskaber har en indledende bindingsperiode på seks måneder, hvor efter de forskellige medlemskaber har varierende opsigelse.  Derudover tilbyder vi diverse ydelser, der er pålagt moms.

Betaling

Betaling foregår ved online betaling, Mobilepay eller ved fremsendt girokort ved indgåelse af medlemskab og ved starten af en ny kontingentperiode. Medlemskab med månedsbetaling kræver tilmelding til PBS. Oplysninger til PBS modtager du i dit velkomstbrev efter tilmelding.
Ved opkrævning af kontingent over girokort, tilskrives et gebyr på kr. 50,00 pr. opkrævning.

Merkontingent

Som medlem skal du betale merkontingent, hvis der oprettes en sag. De første seks måneder af dit medlemskab koster merkontingentet kr. 750,00 pr. sag, og det falder til kr. 400,00 pr. sag efter de seks måneder. Undtaget er dog studie- og pensionistmedlemskab, der betaler kr. 400,00 pr. sag fra medlemskabets begyndelse.

Ved indbringelse af sager for Huslejenævnet betales kr. 357,00 pr. sag direkte til nævnet og for Beboerklagenævnet kr. 167,00 (indeks 2024).

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt og med en måneds varsel til udgangen af betalingsperioden. Undtaget er de første seks måneder af alle medlemskaber, hvor medlemskabet er uopsigeligt.

Ophavsret

Alt materiale, herunder tekster og billeder, som du finder på www.lejernesretshjælp eller hos en af vores lokalafdeling må ikke kopieres, overdrages, offentliggøres, videregives eller på nogen måde distribueres uden forudgående skriftlig accept fra Lejernes Retshjælp. Dette gælder ligeledes materiale, som du modtager, får tilsendt eller udleveret som en del af din sagsbehandling hos Lejernes Retshjælp.

Har du brug for hjælp? Kontakt os