Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Udlejers adgang til din lejebolig

Selvom din udlejer ejer din lejebolig, må vedkommende ikke skaffe sig adgang til dit lejemål, uden gyldig grund eller aftale med dig.

 

Lejelovens § 102 fastslår, at udlejer har ret til at skaffe sig adgang til det lejede, når forholdene kræver det. 

 

Din udlejer kan altså kun, uden forudgående aftale med dig, skaffe sig adgang til dit lejemål, såfremt forholdene kræver det. Men hvad betyder det helt konkret?
 
Sådanne forhold kan eksempelvis være for at begrænse eller stoppe en skade i din lejebolig – eksempelvis et sprængt vandrør. 
Skal din udlejer udføre andet almindeligt arbejde i lejligheden, skal udlejer ifølge lejelovens varslingsregler varsle med henholdsvis:
  • 6 uger for mindre arbejde
  • 3 måneder for større arbejde

 
Er du i tvivl om dit konkrete tilfælde omhandler større eller mindre arbejde, er du velkommen til at kontakte Lejernes Retshjælp.

Din udlejer har derudover ikke ret til at have en ekstra nøgle, medmindre der foreligger en udtrykkelig aftale mellem dig og din udlejer om, at du accepterer dette. Dette kan eksempelvis være et punkt i din lejekontrakt – hvis du er i tvivl, kan du kontakte Lejernes Retshjælp for en komplet gennemgang af din lejekontrakt.

Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at du har vedligeholdelsespligten til låse og nøgler, og dermed pligt til at udskifte disse, hvis det kræves, jf. lejelovens § 20.

 

Hvad skal jeg gøre, hvis min udlejer går ind i min lejebolig uden samtykke eller varsel?
Går din udlejer ind i dit hjem uden dit samtykke eller forudgående varsel, kan handlingen udgøre ulovlig selvtægt, som er en problemstilling for politiet, da det er omfattet af straffelovens regler. Vi anbefaler altid, at man tager problemstillingen op med sin udlejer, før man overvejer at gå til politiet med sagen. Lejernes Retshjælp kan i den forbindelse tage dialogen med din udlejer for dig, eller vurdere, hvorvidt du har en sag.