Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C
Beboerrepræsentation Lejernes Retshjælp Beboerrepræsentation Lejernes Retshjælp

Landsforeningen for Børn og Forældre

Landsforeningen for Børn og Forældre tilbyder bla. frivillig tværfaglig rådgivning til børn, forældre, bonusforældre og andre pårørende- Gratis og anonymt.

Vi rådgiver om det positive samarbejde i forbindelse med skilsmisser, samlivsophør, samværsproblematikker og familiejura.

Besøg Landsforeningen for Børn og Forældre på:  www.lfbf.dk

Landsforeningen for Børn og Forældre er en frivillig organisation, som er oprettet i 2016. Landsforeningen for Børn og Forældre er en forening (NGO), som drives med udgangspunkt i en non-profit socialøkonomisk filosofi. Vi har hjemsted i Viborg, men udvider løbende vores organisation, med rådgivningscentre i andre byer. Vi tilbyder både personlig, telefonisk, skriftlig og Skype-rådgivning. Vores frivillige tværfaglige rådgivning er landsdækkende og den er gratis og anonym.

Som landsforening vægter vi det tværprofessionelle samarbejde højt. Samarbejdet mellem flere fagligheder er med til, at skabe et bredere og mere nuanceret perspektiv for den enkelte, der søger råd. Vores rådgivning udføres af frivillige fagpersoner med forskellige relevante baggrunde.

Landsforeningen for Børn og Forældres formål er at tilbyde en ny helhedsorienteret indsats, til mennesker der befinder sig i skilsmisse og børn der er påvirket heraf, og med et fokus på det enkelte menneske, samt hele familien. Vi arbejde på, at nytænke skilsmisseområdet, samt indgå og tilbyde tværsektionelle partnerskabsaftaler med både private, virksomheder, organisationer samt offentlige aktører.

Vi ønsker at skabe en Landsforening, der understøtter det enkelte barns udvikling og trivsel, og dette gør vi ved at tilbyde en tværfaglig og procesorienteret rådgivning. Hver henvendelse bliver nøje behandlet og derefter matchet med de rådgivere, som er relevante for den enkelte henvendelse. Vores primære fokus er, at sikre børnenes trivsel og udvikling, samt skabe ro og overskud hos forældrene, så de i processen kan være en ressource for deres børn, dem selv, deres familie, kollegaer og evt. Deres arbejdsplads.

Landsforeningen for Børn og Forældre eksisterer:

  • Fordi, der er brug for en organisation, der tilbyder en helhedsorienteret indsats med fokus på børnene.
  • Fordi, vi vil medvirke til, at hjælpe forældrene med at navigere i et komplekst skilsmissesystem, som er svært at overskue. Derigennem kan man som forældre blive overladt til sig selv, hvilket kan være en medvirkende faktor til, at man mister fokus og overblikket i den enkelte sag.
  • Fordi, vi ønsker, at hjælpe forældrene med at minimere den konfliktoptrappende adfærd, og derved bidrager vi til, at skabe et overskud hos forældrene, der kan bevirke, at de er mere imødekommende overfor forældresamarbejde.
  • Fordi, forældrene skal have de rette redskaber, så den enkelte får mulighed for selvrefleksion over egen situation – og derved opstår muligheden for ”hjælp til selvhjælp”.
  • Fordi, børn og forældre skal mødes i øjenhøjde.
  • Fordi, vi ønsker, at fagprofessionelle rådgivere frivilligt kan hjælpe, rådgive og sparre med de børn og forældre, som kontakter Landsforeningen, i professionelle rammer.
  • Fordi, der skal fokus på barnets tarv.

Baggrund:

Baggrunden for etableringen af Landsforeningen skyldes egne erfaringer med et komplekst skilsmissesystem, og en forældreansvarslov som vi oplever ikke altid tager hensigtsmæssig hånd om forældrene, så de i denne svære livskrise, kan blive en ressource for deres børn. Børnenes tanker og følelser bliver ofte overset i en skilsmisse, hvilket kan være en medvirkende faktor til, at børn kan risikere at udvikle ensomhed, vrede, skoleværing, depression, angst eller stress. Vores erfaringer gennem vores mange årige arbejde med børn og unge, har vist os, at der er et stigende behov for at hjælpe børnene i denne livskrise.

Har du brug for hjælp? Kontakt os