Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C
Beboerrepræsentation Lejernes Retshjælp Beboerrepræsentation Lejernes Retshjælp

Ind- og fraflytning af lejemål

Når man står midt i en flytning, er der mange ting at holde styr på. Det kan være svært at bevare overblikket over alle regler, faldgruber og de mange flyttekasser samtidig.

Derfor har vi samlet dette overblik over de væsentligste regler, samt hvad du skal være opmærksom på ved ind- og fraflytning. 

Indflytning

Ved indflytning er der flere forhold, du skal tage højde for. Vi anbefaler, at du lader os kigge din lejekontrakt igennem, så vi kan guide dig udfra dit specifikke tilfælde. 

Lejernes Retshjælp nævner herunder de tre vigtigste regler, som du skal være opmærksom på ved indflytningssynet. Nedenstående regler er dog kun gældende, såfremt din lejekontrakt er indgået efter den 1. juli 2015. Dette skyldes, at der før den 1. juli 2015 ikke var krav om, at udlejer afholdte indflytningssyn.

Ved indflytning skal du være opmærksom på:

 • Hvis udlejer lejer mere end ét lejemål ud, skal der ifølge lejelovens regler altid afholdes indflytningssyn, jf. lejelovens § 90, stk. 1. 
 • Udlejer har pligt til at indkalde lejer til indflytningssyn med et passende varsel, jf. lejelovens § 90, stk. 1, 2. pkt. 
 • Du har som lejer ret til en kopi af indflytningsrapporten. Enten skal du have den ved synets afslutning eller senest 2 uger efter indflytningssynet er afholdt

Du skal, senest 2 uger efter du er flyttet ind i lejemålet, have sendt en liste med fejl og mangler til din udlejer. Dette er en forsikring i forhold til din fraflytning, så du ikke kommer til at hæfte for de fejl og mangler, du allerede har gjort opmærksom på.

Lejernes Retshjælp anbefaler, at du tager billeder ved indflytning, så du kan bevise lejemålets stand. 

Gennemgang af lejemålets stand ved indflytning og dokumentation er afgørende for, hvordan du står ved fraflytning, og dermed hvor stor en del af dit depositum, du er berettiget til at få tilbage.

Fraflytning

Lejernes Retshjælp modtager ofte henvendelser fra lejere, der har spørgsmål eller behov for juridisk vejledning i forbindelse med fraflytning af lejemål. Vi vil gerne være behjælpelige med råd og vejledning i forbindelse med din fraflytning, og eventuelt afklare om udlejers istandsættelseskrav er rimeligt eller ej. 

Herunder finder du nogle af de formelle krav opstillet af lejeloven, som udlejer skal overholde i forbindelse med fraflytning:

 • Såfremt udlejer lejer mere end ét lejemål ud, skal der afholdes fraflytningssyn, jf. lejelovens § 187, stk. 3, 1. pkt. 
 • Du skal indkaldes til synet med 1 uges varsel, jf. lejelovens § 187, stk. 3, 2. pkt. 
 • Udlejer skal udarbejde en fraflytningsrapport i forbindelse med synet, og denne skal udleveres til lejer på synet eller senest 14 dage efter afholdelse af fraflytningssynet, jf. lejelovens § 187, stk. 4.


Herunder ser du nogle forholdsregler, du som lejer, skal være opmærksom på inden fraflytningsprocessen er gået i gang. Hvis dette ikke er gjort, kan det være svært at hjælpe. 

 • Få udlejer til at kvittere for modtagelsen af nøgler
 • Sørg for at aflevere lejemålet i henhold til aftalen i lejekontrakten
 • Rengør lejemålet, herunder filter i emhætte, udsugning i badeværelse, afkalkning af diverse fliser, apparaturer, vaske vinduer osv. 
 • Sørg for at tage gode billeder, når du har rengjort og tømt lejligheden for alt dit eget indbo. Det kan også være en god idé at tage billeder til fraflytningssynet
 • Er du uenig i fraflytningsrapporten, så undlad at skrive under. Eventuelt skriv tydeligt, at du kun kvitterer for modtagelsen
 • Senest 14 dage efter fraflytningssynet skal du have modtaget en fraflytningsrapport 
 • Inden rimelig tid skal du modtage en flytteopgørelse, hvor alle de krav, som udlejer har gjort gældende i fraflytningsrapporten, er listet op med pris. Her kan du se, hvor meget du eventuelt skal have tilbage af dit depositum

 

Hvis du er i tvivl om ovenstående punkter, eller ønsker hjælp ved ind- eller fraflytning, er du velkommen til at kontakte os

Vi kan blandt andet være behjælpelige med at se, om de formelle krav er opfyldt, samt lave en juridisk vurdering af, hvorvidt der er krav, som er urimelige eller ugyldige efter lejeloven. 

Har du brug for hjælp? Kontakt os