Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Ændring i lejeloven

Den 1. juli 2015 trådte en række ændringer i lejeloven i kraft. Disse ændringer er gældende for alle lejekontrakter indgået efter den 1. juli 2015.
Nedenunder opremses nogle af de ændringer, som lejeloven af 1. juli 2015 medfører:

Før 1. juli 2015 Efter 1. juli 2015
 Ind- og fraflytningssyn Valgfri Et krav, hvis man udlejer mere end én beboelseslejemål
Huslejestigning Trappeleje Nettoprisindeks. Skal stå angivet i lejekontraktens § 11 for at være gyldig
Istandsættelse ved fraflytning Nyistandsættelse Normalistandsættelse
Opsigelse af lejere Kun muligt ved særlige situationer 1 års varsel
Sommerhuse og fritidshuse Omfattet af lejeloven Lejeloven gælder ikke

Lejelovsændring 1. juli 2022

Den 1. juli 2022 trådte der en ny lejelov i kraft. Formålet med denne ændring har været at lave en sammenskrivning og forenkling af det tidligere systems lovopdeling i to love; en lejelov og en boligreguleringslov.

Idéen med lovændringen d. 1. juli 2022 er således, at det skal være nemmere for lejere og udlejere, at slå op og bruge lejeloven i praksis, da alle bestemmelser, som regulerer forholdet mellem disse parter, nu findes i én samlet lov: lejeloven.

Lejelovændringen pr. 1. juli 2022 har primært karakter af en teknisk sammenskrivning, og hovedformålet har derfor ikke været at ændre den tidligere gældende ret.

På få områder er der dog kommet ændringer. Som eksempel kan nævnes, at fremlejetagere nu er stillet bedre i forhold til at kræve deres depositum tilbagebetalt af fremlejegiver.

For yderligere råd og vejledning i forhold til ændringen af lejeloven og hvad denne betyder for din lejekontrakt, så beder vi dig kontakte os, og vi vil gennemgå hvilke særlige rettigheder og forpligtigelser, der gælder for netop dit lejemål.