Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C
Beboerrepræsentation Lejernes Retshjælp Beboerrepræsentation Lejernes Retshjælp

Ændring i lejeloven

Den 1. juli 2015 trådte en række ændringer i lejeloven i kraft. Disse ændringer er gældende for alle lejekontrakter indgået efter den 1. juli 2015.
Nedenunder opremses nogle af de ændringer, som den nye lejelov medfører:

Den "gamle" lejelov Den "nye" lejelov(1. juli 2015)
 Ind- og fraflytningssyn Valgfri Et krav, hvis man udlejer mere end én beboelseslejemål
Huslejestigning Trappeleje Nettoprisindeks. Skal stå angivet i lejekontraktens § 11 for at være gyldig
Istandsættelse ved fraflytning Nyistandsættelse Normalistandsættelse
Opsigelse af lejere Kun muligt ved særlige situationer 1 års varsel
Sommerhuse og fritidshuse Omfattet af lejeloven Lejeloven gælder ikke

For yderligere råd og vejledning i forhold til ændringen af lejeloven og hvad denne betyder for din lejekontrakt, så beder vi dig kontakte os, og vi vil gennemgå hvilke særlige rettigheder og forpligtigelser, der gælder for netop dit lejemål. 

Har du brug for hjælp? Kontakt os