Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C

Nyheder

"Pletterne på Danmarkskortet"

Blogindlæg fra Nini Kristensen, formand for Lejernes Retshjælp - Lejerforeningen Aarhus og Omegn:

pletterne på danmarkskortet

"Boligpolitikken er blevet en "fordelingspolitik" for "den blandede by", som er regeringens boligpolitiske pejlemærke. Det er svært at være imod idéen om "den blandede by", men modstanden opstår, når midlet dertil er nedrivninger og salg af almene boliger, fordrivelse af lejerne og indsatser, som umuliggør et frit boligvalg for alle."

Læs mere
Blog; Ét lovforslag – to høringssvar

Blogindlæg fra formand for Lejernes Retshjælp - Storkøbenhavn, Birte Vestergaard:

Ét lovforslag - to høringssvar

"Overordnet set virker det fremsatte lovforslag som en sammenblanding af strafferetten og privatretten, som ikke hører hjemme i et retssamfund, der først og fremmest er defineret  ved lighed for loven, dvs. at de samme forbrydelser også straffes ens. Men det skal åbenbart ikke længere gælde for almene beboere."

Læs mere
Høringssvar ang. lovforslag om "hurtigere udsættelse af lejere ved utryghedsskabende kriminalitet"

"Overordnet set virker det fremsatte lovforslag som en sammenblanding af strafferetten og privatretten, som ikke hører hjemme i et retssamfund, der først og fremmest er defineret ved lighed for loven, dvs. at de samme forbrydelser også straffes ens. Men det skal åbenbart ikke længere gælde for almene beboere."

Citat fra Lejernes Retshjælps høringssvar til Forslag til lov om ændring af lov om rettens pleje og lov om leje af almene boliger (Hurtigere udsættelse af lejere ved utryghedsskabende kriminalitet)

Læs det fulde høringssvar her:

Høringssvar

Læs mere
Moderne på lånt tid

Blogindlæg fra Nini Kristensen, formand for Lejernes Retshjælp - Lejerforeningen Aarhus og Omegn:

moderne-på lånt-tid

De gennemsnitlige lejepriser i BRL paragraf 5 stk. 2-lejemål, der accepteres af nævnene i eksempelvis Aarhus, er over de sidste fem år steget tre gange hurtigere end forbrugerprisindekset. Samtidig ser vi, at lejemål forbedret efter denne paragraf flere år tilbage er så høje i pris, at incitamentet for at foretage forbedringer er forsvundet.

Læs mere
Korruption - en overset risiko

Blogindlæg fra formand for Lejernes Retshjælp - Storkøbenhavn, Birte Vestergaard:

korruption-en overset risiko

Magtudøvelsen kontrolleres via lovgivningen, som eksempelvis offentlighedsloven. Men hvordan står det til, når vi bevæger os ned i samfundet? Som lejerforening kan vi konstatere, at det synes helt overset, at der i de sidste ti år er sket en enorm magtkoncentration i den almene boligsektor via fusioner mellem boligforeninger.

Læs mere
Er ghettoloven en ny Tvind-lov?

Blogindlæg fra formand for Lejernes Retshjælp - Storkøbenhavn, Birte Vestergaard:

Er ghettoloven en ny tvind-lov?

som handler om den retssag, som beboere fra den almene bebyggelse Nøjsomhed i Helsingør har anlagt mod boligselskabet Boliggården, for at have opsagt 96 lejemål. Retten skal nu tage stilling til, om beboere kan smides ud af deres lejlighed på grund af ghettoloven.

Boligselskabets skridt er ikke blot diskriminerende i forhold til en lang række konventioner, Danmark har tiltrådt, men også grundlovens § 70.

Birte Vestergaard påpeger, at det kræver både mod og ressourcer at sætte sig op mod et boligselskab, allerede fordi beboerne på grund af den særegne konstruktion af den almene boligsektor kommer til at betale både for deres egne og boligselskabets retsomkostninger.

Læs mere

Har du brug for hjælp? Kontakt os