Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C

Nyheder

Åbent brev til boligordførerne: Mere transparens i den almene boligsektor

"Den almene boligsektor er for længst blevet en stat i staten: Med sin helt egen lovgivning (blandt andet almenleje- og almenboligloven med mere).

Med sin helt egen, lukkede økonomi med beboerne som de eneste betalende (balancelejen).

Med en stærk organisation på boligselskabernes side i BL Danmarks almene boliger mens ethvert forsøg på organisering af beboersiden bremses.

Med en årlig omsætning på cirka 50 milliarder kroner.

Med kun meget få reelle beslutningstagere efter mange fusioner (KAB sidder for eksempel allerede i dag på cirka 10 procent af de 600.000 almene boliger i hele landet)."

Skriver Birte Vestergaard, LR-Storkøbenhavn, bl.a. i sit seneste blog-indlæg i Arbejderen.

Læs det her

 

 

Læs mere
Administrative udsmidninger er et problem
Lejernes Retshjælp var til stede, for at bistå beboerne i Blågården på Nørrebro i København i deres kamp for beboerdemokratiske rettigheder.
I Lejernes Retshjælp er der ingen, der anfægter de domme, de dømte har modtaget; det er udsmidningerne og boligselskabets ageren, der udgør et problem.
Læs mere
Pas på falske udlejere

Det er studiestart og dermed højsæson for falske udlejere: "Især på denne tid af året falder flere i fælden hos falske udlejere, hvor de mister...

Læs mere
"Pletterne på Danmarkskortet"

Blogindlæg fra Nini Kristensen, formand for Lejernes Retshjælp - Lejerforeningen Aarhus og Omegn:

pletterne på danmarkskortet

"Boligpolitikken er blevet en "fordelingspolitik" for "den blandede by", som er regeringens boligpolitiske pejlemærke. Det er svært at være imod idéen om "den blandede by", men modstanden opstår, når midlet dertil er nedrivninger og salg af almene boliger, fordrivelse af lejerne og indsatser, som umuliggør et frit boligvalg for alle."

Læs mere
Blog; Ét lovforslag – to høringssvar

Blogindlæg fra formand for Lejernes Retshjælp - Storkøbenhavn, Birte Vestergaard:

Ét lovforslag - to høringssvar

"Overordnet set virker det fremsatte lovforslag som en sammenblanding af strafferetten og privatretten, som ikke hører hjemme i et retssamfund, der først og fremmest er defineret  ved lighed for loven, dvs. at de samme forbrydelser også straffes ens. Men det skal åbenbart ikke længere gælde for almene beboere."

Læs mere
Høringssvar ang. lovforslag om "hurtigere udsættelse af lejere ved utryghedsskabende kriminalitet"

"Overordnet set virker det fremsatte lovforslag som en sammenblanding af strafferetten og privatretten, som ikke hører hjemme i et retssamfund, der først og fremmest er defineret ved lighed for loven, dvs. at de samme forbrydelser også straffes ens. Men det skal åbenbart ikke længere gælde for almene beboere."

Citat fra Lejernes Retshjælps høringssvar til Forslag til lov om ændring af lov om rettens pleje og lov om leje af almene boliger (Hurtigere udsættelse af lejere ved utryghedsskabende kriminalitet)

Læs det fulde høringssvar her:

Høringssvar

Læs mere
Moderne på lånt tid

Blogindlæg fra Nini Kristensen, formand for Lejernes Retshjælp - Lejerforeningen Aarhus og Omegn:

moderne-på lånt-tid

De gennemsnitlige lejepriser i BRL paragraf 5 stk. 2-lejemål, der accepteres af nævnene i eksempelvis Aarhus, er over de sidste fem år steget tre gange hurtigere end forbrugerprisindekset. Samtidig ser vi, at lejemål forbedret efter denne paragraf flere år tilbage er så høje i pris, at incitamentet for at foretage forbedringer er forsvundet.

Læs mere
Korruption - en overset risiko

Blogindlæg fra formand for Lejernes Retshjælp - Storkøbenhavn, Birte Vestergaard:

korruption-en overset risiko

Magtudøvelsen kontrolleres via lovgivningen, som eksempelvis offentlighedsloven. Men hvordan står det til, når vi bevæger os ned i samfundet? Som lejerforening kan vi konstatere, at det synes helt overset, at der i de sidste ti år er sket en enorm magtkoncentration i den almene boligsektor via fusioner mellem boligforeninger.

Læs mere

Har du brug for hjælp? Kontakt os