Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C

Nyheder

Blog: Boligpolitik på dagsordenen

"Boligpolitikken er i den grad kommet på den politiske dagsorden, især på grund af de kommende stærkt stigende huslejer for private lejere med lejekontrakter, hvor huslejen må stige årligt i takt med nettoprisindekset.

Det var ved ændringen af lejeloven i 2015, at der blev givet mulighed for, at udlejere af visse private udlejningsejendomme til beboelse kan kræve løbende huslejestigninger i et lejeforhold, når dette er aftalt i lejekontrakten. Disse stigninger skal følge udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Denne reguleringsform har siden ikrafttrædelsen været brugt flittigt af de private udlejere, og det hører i dag sjældenheden til, at der, hvor det er muligt, ikke er aftalt reguleringsmulighed efter nettoprisindekset i lejekontrakten.

Det er altså en meget brugt regel, som nu med den stigende inflation tydeligt viser sine svagheder."

Læs mere
Pas nu på de falske udlejere

P4 Morgen København havde fokus på de brandvarme lejeboligmarked op til studiestart torsdag d. 14. juli 2022 i morgenprogrammet. Vores kontorchef, Nini Kristensen, blev bl.a....

Læs mere
Blog: De helt ustyrlige beslutningsprocesser i den almene boligsektor

"Boligforeningernes magtmonopol skal begrænses ved lov, samtidig med at beboernes rettigheder skal styrkes, og frem for alt skal det være lettere at organisere sig, så beboerne kan trække på den samme ekspertise, som boligforeningerne har. Kun beboerne ved, hvor skoen trykker."

LR's seneste blogindlæg i Arbejderen kan læses her:

 

Læs mere
Blog i Arbejderen: De helvedes planer! Version 1.0

"desværre viser det sig, at der ofte blot er tale om, at bygningerne skal se godt ud – beboerne ender ofte med boliger, der er i værre stand end før renoveringen: Men kommunens og boligselskabernes folk kan slæbe politikere og andre interesserede rundt mellem bygningerne og beundre værket – og så er alt jo godt. Ingen andre end beboerne ved, at helhedsplanen i virkeligheden er en helvedesplan"

 

Blog af Anja Brinch, LR - Storkøbenhavn

De helvedes planer! Version 1.0

Læs mere
Åbent brev til boligordførerne: Mere transparens i den almene boligsektor

"Den almene boligsektor er for længst blevet en stat i staten: Med sin helt egen lovgivning (blandt andet almenleje- og almenboligloven med mere).

Med sin helt egen, lukkede økonomi med beboerne som de eneste betalende (balancelejen).

Med en stærk organisation på boligselskabernes side i BL Danmarks almene boliger mens ethvert forsøg på organisering af beboersiden bremses.

Med en årlig omsætning på cirka 50 milliarder kroner.

Med kun meget få reelle beslutningstagere efter mange fusioner (KAB sidder for eksempel allerede i dag på cirka 10 procent af de 600.000 almene boliger i hele landet)."

Skriver Birte Vestergaard, LR-Storkøbenhavn, bl.a. i sit seneste blog-indlæg i Arbejderen.

Læs det her

 

 

Læs mere
Administrative udsmidninger er et problem
Lejernes Retshjælp var til stede, for at bistå beboerne i Blågården på Nørrebro i København i deres kamp for beboerdemokratiske rettigheder.
I Lejernes Retshjælp er der ingen, der anfægter de domme, de dømte har modtaget; det er udsmidningerne og boligselskabets ageren, der udgør et problem.
Læs mere

Har du brug for hjælp? Kontakt os