Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C
Beboer får medhold i sag om fejlplacering af unge under 18 år i almen bolig

Beboer får medhold i sag om fejlplacering af unge under 18 år i almen bolig

Skrevet den

April 2019

Beboer får medhold i sag om fejlplacering af unge under 18 år i almen bolig

En kommune havde sammen med boligselskabet placeret 2 umyndige og meget utilpassede unge beboere i en almen ældrebebyggelse. Det resulterede i mange ubehagelige episoder, hvor politiet måtte tilkaldes. Trods massive protester fra beboerne nægtede boligselskabet i mere end 1/2 år at gøre noget, da kommunen angiveligt ikke ville acceptere de tilbudte erstatningslejligheder.  Ved Lejernes retshjælps mellemkomst blev det gjort klart for boligselskabet, at de ikke var ansvarlige for erstatningslejligheder, kun for overholdelse af husorden. Kort tid efter blev begge de unge udsat af afdelingen.

Har du brug for hjælp? Kontakt os