Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Artikel: Huslejens Størrelse

Huslejens Størrelse

Huslejens Størrelse

Først og fremmest er det relevant at nævne, at der gælder vidt forskellige regler for huslejefastsættelser. Ønsker du en konkret vurdering af din husleje, kan du kontakte os og vi kan hjælpe dig med, at få din husleje nedsat enten direkte ved at vi kontakter din udlejer eller ved at indbringe sagen for Huslejenævnet. Det er Huslejenævnet som er den instans, der håndterer sager om huslejens størrelse, i første omgang.

Det første, der er relevant at vide om huslejens størrelse er, at der forekommer forskellige regler afhængig af hvilken kommune man bor i. Der er regulerede kommuner og ikke-regulerede kommuner. Hvilken kommune man bor i har afgørende betydning for, hvor høj en husleje udlejer må kræve.

Huslejen reguleres efter forskellige parametre:

  • Omkostningsbestemt husleje
  • Husleje bestemt ud fra det lejedes værdi
  • Markedsleje, fri lejefastsættelse
Huslejestigning:

Der er også forskellige regler for huslejestigninger, og hvorvidt de skal varsles og hvordan. Det bør her anføres kort, at trappelejeklausuler efter lovændringen den 1. juli 2015 er blevet gjort ugyldige. Her kan udlejer i stedet gyldigt anvende nettoprisindekset, som regulerer huslejen en gang årligt.

Hvis du er i tvivl om din husleje er for høj, så kontakt os, og vi vurderer den for dig!

Andre artikler

Undgå svindel på boligmarkedet

Undgå svindel på boligmarkedet

Som boligsøgende kan det være svært at finde et værelse eller en lejlighed i de større danske byer blandt andet på grund af de meget høje priser og de mange andre boligsøgende. Studiebyerne Københa...

Læs mere
Småsagsproces

Småsagsproces

Hvad er en småsagsproces? En småsagsproces er en forenklet procedure ved civile sager, der omhandler ”mindre” krav. Her menes der krav på mindre end 50.000 kr. Småsagsprocesser bliver anlagt ved do...

Læs mere
Ændring i lejeloven

Ændring i lejeloven

Den 1. juli 2015 trådte en række ændringer i lejeloven i kraft. Disse ændringer er gældende for alle lejekontrakter indgået efter den 1. juli 2015.Nedenunder opremses nogle af de ændringer, som lej...

Læs mere
Udlejers adgang til din lejebolig

Udlejers adgang til din lejebolig

Selvom din udlejer ejer din lejebolig, må vedkommende ikke skaffe sig adgang til dit lejemål, uden gyldig grund eller aftale med dig. Lejelovens § 102 fastslår, at udlejer har ret til at skaff...

Læs mere
Ti gode råd, når du skal flytte

Ti gode råd, når du skal flytte

Når du som lejer skal fraflytte din lejebolig, er der mange ting, du skal være opmærksom på. Hvis du har tvivlsspørgsmål anbefaler vi dig at tage kontakt til Lejernes Retshjælp, før du fraflytt...

Læs mere
Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Det kan nogle gange være forvirrende at holde styr på, hvem der har vedligeholdelsespligten over dit lejemål. Som udgangspunkt er det ifølge lejeloven udlejer, der har vedligeholdelsespligten o...

Læs mere