Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Artikel: Ændring i lejeloven

Ændring i lejeloven

Ændring i lejeloven

Den 1. juli 2015 trådte en række ændringer i lejeloven i kraft. Disse ændringer er gældende for alle lejekontrakter indgået efter den 1. juli 2015.
Nedenunder opremses nogle af de ændringer, som lejeloven af 1. juli 2015 medfører:

Før 1. juli 2015 Efter 1. juli 2015
Ind- og fraflytningssyn Valgfri Et krav, hvis man udlejer mere end én beboelseslejemål
Huslejestigning Trappeleje Nettoprisindeks. Skal stå angivet i lejekontraktens § 11 for at være gyldig
Istandsættelse ved fraflytning Nyistandsættelse Normalistandsættelse
Opsigelse af lejere Kun muligt ved særlige situationer 1 års varsel
Sommerhuse og fritidshuse Omfattet af lejeloven Lejeloven gælder ikke
Lejelovsændring 1. juli 2022

Den 1. juli 2022 trådte der en ny lejelov i kraft. Formålet med denne ændring har været at lave en sammenskrivning og forenkling af det tidligere systems lovopdeling i to love; en lejelov og en boligreguleringslov.

Idéen med lovændringen d. 1. juli 2022 er således, at det skal være nemmere for lejere og udlejere, at slå op og bruge lejeloven i praksis, da alle bestemmelser, som regulerer forholdet mellem disse parter, nu findes i én samlet lov: lejeloven.

Lejelovændringen pr. 1. juli 2022 har primært karakter af en teknisk sammenskrivning, og hovedformålet har derfor ikke været at ændre den tidligere gældende ret.

På få områder er der dog kommet ændringer. Som eksempel kan nævnes, at fremlejetagere nu er stillet bedre i forhold til at kræve deres depositum tilbagebetalt af fremlejegiver.

For yderligere råd og vejledning i forhold til ændringen af lejeloven og hvad denne betyder for din lejekontrakt, så beder vi dig kontakte os, og vi vil gennemgå hvilke særlige rettigheder og forpligtigelser, der gælder for netop dit lejemål. 

Andre artikler

Undgå svindel på boligmarkedet

Undgå svindel på boligmarkedet

Som boligsøgende kan det være svært at finde et værelse eller en lejlighed i de større danske byer blandt andet på grund af de meget høje priser og de mange andre boligsøgende. Studiebyerne Københa...

Læs mere
Småsagsproces

Småsagsproces

Hvad er en småsagsproces? En småsagsproces er en forenklet procedure ved civile sager, der omhandler ”mindre” krav. Her menes der krav på mindre end 50.000 kr. Småsagsprocesser bliver anlagt ved do...

Læs mere
Ændring i lejeloven

Ændring i lejeloven

Den 1. juli 2015 trådte en række ændringer i lejeloven i kraft. Disse ændringer er gældende for alle lejekontrakter indgået efter den 1. juli 2015.Nedenunder opremses nogle af de ændringer, som lej...

Læs mere
Udlejers adgang til din lejebolig

Udlejers adgang til din lejebolig

Selvom din udlejer ejer din lejebolig, må vedkommende ikke skaffe sig adgang til dit lejemål, uden gyldig grund eller aftale med dig. Lejelovens § 102 fastslår, at udlejer har ret til at skaff...

Læs mere
Ti gode råd, når du skal flytte

Ti gode råd, når du skal flytte

Når du som lejer skal fraflytte din lejebolig, er der mange ting, du skal være opmærksom på. Hvis du har tvivlsspørgsmål anbefaler vi dig at tage kontakt til Lejernes Retshjælp, før du fraflytt...

Læs mere
Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Det kan nogle gange være forvirrende at holde styr på, hvem der har vedligeholdelsespligten over dit lejemål. Som udgangspunkt er det ifølge lejeloven udlejer, der har vedligeholdelsespligten o...

Læs mere