Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Artikel: Fremleje

Fremleje

Fremleje

Hvis du går med planer om at rejse, skal på udveksling eller af andre årsager er nødsaget til at være væk fra dit lejemål i en periode, og du ikke ønsker at fraflytte, har du mulighed for at fremleje dit værelse eller din lejlighed.

Hvad er fremleje?

Fremleje er, når du udlejer dit lejemål eller dele af dit lejemål, som du ikke selv ejer.


Der findes to former for fremleje:

 1. Fremleje af dele af din lejlighed – denne henvender sig bl.a. til studerende, som ønsker at leje eller udleje et enkeltværelse i et større lejemål 
 2. Fremleje af hele lejligheden

 

 1. Fremleje af en del af lejemålet

Det er et krav, at fremlejegiveren selv bor i lejemålet.

Fremleje, efter lejelovens §157, gælder for beboelseslejemål; dvs. lejligheder eller værelser, som udelukkende bruges til beboelse. Derudover gælder det også for lejemål, som delvist må anvendes til andet end beboelse - eksempelvis som erhverv. Dog er det kun beboelsesrummene i lejligheden, der må fremlejes.

Fremlejegiveren må kun fremleje op til halvdelen af beboelsesrummene i lejemålet. Et beboelsesrum skal forstås som stue, værelse osv.
Køkken, gangarealer og bad medregnes ikke som et beboelsesrum. 

Antal personer, man må fremleje til:

Man må kun fremleje til et vist antal personer, svarende til antallet af beboelsesrum. Fremlejegiveren skal også regnes med.
Dvs. hvis lejligheden har 4 beboelsesrum og der er én person i husstanden, så må man fremleje til 3 personer. Er der 2 personer i husstanden, så må man fremleje til 2 personer. 

Udlejers rettigheder:

Som udgangspunkt kræver det ikke din udlejers godkendelse at fremleje et beboelsesrum ifølge §157, men du skal orientere din udlejer på forhånd. Udlejer kan ikke modsætte sig fremlejen, hvis du overholder de krav, der stilles i lovens §157. Dog skal der fremsendes en kopi af lejeaftalen mellem lejer og fremlejetager, som skal indgås skriftligt. 

Eksempel på misligholdelse overfor udlejer:
Hvis fremlejegiveren fraflytter lejligheden og fx udlejer den via Airbnb, så foreligger der en overtrædelse af lejelovens § 157, da reglen forudsætter, at lejer bliver boende i lejligheden. Udlejer vil på denne baggrund være berettiget til at ophæve lejeaftalen med lejer.
 

Erhvervsmæssig karakter:

Man skal som fremlejegiver være opmærksom på, at fremlejen ikke må have erhvervsmæssig karakter. Hvis man for eksempel udlejer et værelse ud gentagne gange via Airbnb, og det bliver så omfattende, at det får erhvervsmæssig karakter, så kan der også foreligge en misligholdelse af lejeaftalen mellem din udlejer og lejer. 

Opsigelsesvarsel og tidsbegrænsning:

Der er ingen tidsmæssig begrænsning for en fremleje. Derfor behøver fremlejegiveren ikke at gøre fremlejekontrakten med fremlejetageren tidsbegrænset.

Både fremlejegiveren og fremlejetager har et opsigelsesvarsel på 1 måned. Man kan i fremlejeaftalen godt aftale et længere opsigelsesvarsel, men aldrig kortere end 1 måned. Der kræves ingen begrundelse ved opsigelsen.
 
Fremlejegiveren kan ikke aftale en bedre opsigelse for sig selv end for fremlejer, dvs. man kan ikke aftale 1 mdr. opsigelse for fremlejegiveren og 3 mdr. opsigelse for fremlejetager. 

Man kan godt aftale at fremlejeaftalen er uopsigelig, dette kræver at man laver fremlejeaftalen tidsbegrænset.
Uopsigeligheden gælder for begge parter.

2. Fremleje af hele boligen 

Fremleje efter lejelovens §158 gælder kun for beboelsesejendomme, der udelukkende anvendes til beboelse.

Fremlejegiveren er berettiget til at fremleje hele sin beboelseslejlighed og fremlejegiveren er samtidig berettiget til at fraflytte lejligheden.

Der er principielt ikke noget til hinder for at fremlejegiveren fremlejer sin lejlighed via fx Airbnb, men fremlejegivers fraflytning skal skyldes én af de årsager der nævnes i lejelovens § 158.


Årsager til fraflytning:

 • Sygdom
 • Forretningsrejse
 • Studieophold
 • Midlertidig flytning
 • Eller lignende

Lejerens fraflytning må kun være midlertidig og skal skyldes én af grundene ovenfor. Listen er ikke udtømmende, så der kan være andre lignende grunde end de nævnte, der også berettiger fraflytning. 

Fremlejeperioden:

Fremlejeperioden må maksimalt udgøre 2 år. Hvis man er på udveksling i 6 mdr., og af denne grund, er fraflyttet lejemålet, må man ikke fremleje lejligheden ud i længere tid end den periode man er bortrejst.

Fremlejeperioden må maksimalt udgøre 2 år, men der er intet til hinder for at man efterfølgende fremlejer beboelseslejligheden ud i 2 år. Der skal dog være en mellemliggende periode, hvor lejer flytter ind igen, før lejer må fremleje beboelseslejligheden for maksimalt 2 år igen. 

Udlejers mulighed for at modsætte sig fremlejen:
 • Ejendommen har færre end 13 beboelseslejligheder
 • Det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum
 • Udlejer i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet

  Andre artikler

  Ind- og fraflytning af lejemål

  Ind- og fraflytning af lejemål

  Når man står midt i en flytning, er der mange ting at holde styr på. Det kan være svært at bevare overblikket over alle regler, faldgruber og de mange flyttekasser samtidig. Derfor har vi samle...

  Læs mere
  Undgå svindel på boligmarkedet

  Undgå svindel på boligmarkedet

  Som boligsøgende kan det være svært at finde et værelse eller en lejlighed i de større danske byer blandt andet på grund af de meget høje priser og de mange andre boligsøgende. Studiebyerne Københa...

  Læs mere
  Småsagsproces

  Småsagsproces

  Hvad er en småsagsproces? En småsagsproces er en forenklet procedure ved civile sager, der omhandler ”mindre” krav. Her menes der krav på mindre end 50.000 kr. Småsagsprocesser bliver anlagt ved do...

  Læs mere
  Ændring i lejeloven

  Ændring i lejeloven

  Den 1. juli 2015 trådte en række ændringer i lejeloven i kraft. Disse ændringer er gældende for alle lejekontrakter indgået efter den 1. juli 2015.Nedenunder opremses nogle af de ændringer, som lej...

  Læs mere
  Udlejers adgang til din lejebolig

  Udlejers adgang til din lejebolig

  Selvom din udlejer ejer din lejebolig, må vedkommende ikke skaffe sig adgang til dit lejemål, uden gyldig grund eller aftale med dig. Lejelovens § 102 fastslår, at udlejer har ret til at skaff...

  Læs mere
  Ti gode råd, når du skal flytte

  Ti gode råd, når du skal flytte

  Når du som lejer skal fraflytte din lejebolig, er der mange ting, du skal være opmærksom på. Hvis du har tvivlsspørgsmål anbefaler vi dig at tage kontakt til Lejernes Retshjælp, før du fraflytt...

  Læs mere