Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Artikel: Skimmelsvamp

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp udgør en væsentlig mangel ved din lejebolig og kan have sundhedsmæssige konsekvenser for dig. Derfor er det vigtigt, at du reagerer hurtigt, hvis du er i tvivl om dit lejemål har skimmelsvamp.

Har du mistanke om skimmelsvamp i din lejebolig?

Skimmelsvamp opstår på grund af for høj luftfugtighed. Høj luftfugtighed kan skyldes mangler ved selve bygningen, lejeres brug af lejligheden eller en kombination af begge. Hvis skimmelsvampen skyldes forhold i ejendommen er det din udlejer, som skal tage sig af det.

Som lejer kan du forebygge risikoen for skimmelsvamp ved at følge disse forholdsregler:

  • Luft ud ofte - gerne 2-3 gange om dagen i minimum 15 minutter ad gangen
  • Rengør boligen ofte og grundigt
  • Sørg for at boligen er opvarmet til stuetemperatur
  • Undgå at tørre tøj i boligen
  • Luft ud efter bad
  • Vær opmærksom på afstanden mellem væg og møbler
  • Brug emhætten når du laver mad

Er der opstået skimmelsvamp i din bolig, er det vigtigt at du meddeler din udlejer om dette. For at holde det nede kan du anvende Rodalon til fjernelse af væksterne. Næste skridt er at kontakte kommunen som skal konstatere om der er tale om skimmelsvamp, og om de kan pålægge udlejer at udbedre skaderne.

Læs mere i Håndbog til kommunerne om håndtering af skimmelsvamp.

Håndbogen skal hjælpe landets kommuner med at følge alle regler, når der kommer henvendelser omkring skimmelsvamp. I sager om sundhedsfarlige boliger har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn og til at anvise beboeren til en anden bolig.

Rotter, væggelus mv.

Såfremt du har problemer med rotter, væggelus eller lign. skal du kontakte din udlejer. Udlejer har pligt til at forsøge at udbedre generne.  

Har du brug for hjælp eller rådgivning, kan du melde dig ind i Lejernes Retshjælp og få juridisk vejledning hjælp i sagens videre forløb af vores dygtige jurister. 

Andre artikler

Undgå svindel på boligmarkedet

Undgå svindel på boligmarkedet

Som boligsøgende kan det være svært at finde et værelse eller en lejlighed i de større danske byer blandt andet på grund af de meget høje priser og de mange andre boligsøgende. Studiebyerne Københa...

Læs mere
Småsagsproces

Småsagsproces

Hvad er en småsagsproces? En småsagsproces er en forenklet procedure ved civile sager, der omhandler ”mindre” krav. Her menes der krav på mindre end 50.000 kr. Småsagsprocesser bliver anlagt ved do...

Læs mere
Ændring i lejeloven

Ændring i lejeloven

Den 1. juli 2015 trådte en række ændringer i lejeloven i kraft. Disse ændringer er gældende for alle lejekontrakter indgået efter den 1. juli 2015.Nedenunder opremses nogle af de ændringer, som lej...

Læs mere
Udlejers adgang til din lejebolig

Udlejers adgang til din lejebolig

Selvom din udlejer ejer din lejebolig, må vedkommende ikke skaffe sig adgang til dit lejemål, uden gyldig grund eller aftale med dig. Lejelovens § 102 fastslår, at udlejer har ret til at skaff...

Læs mere
Ti gode råd, når du skal flytte

Ti gode råd, når du skal flytte

Når du som lejer skal fraflytte din lejebolig, er der mange ting, du skal være opmærksom på. Hvis du har tvivlsspørgsmål anbefaler vi dig at tage kontakt til Lejernes Retshjælp, før du fraflytt...

Læs mere
Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Det kan nogle gange være forvirrende at holde styr på, hvem der har vedligeholdelsespligten over dit lejemål. Som udgangspunkt er det ifølge lejeloven udlejer, der har vedligeholdelsespligten o...

Læs mere