Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Artikel: Ind- og fraflytning af lejemål

Ind- og fraflytning af lejemål

Ind- og fraflytning af lejemål

Når man står midt i en flytning, er der mange ting at holde styr på. Det kan være svært at bevare overblikket over alle regler, faldgruber og de mange flyttekasser samtidig.

Derfor har vi samlet dette overblik over de væsentligste regler, samt hvad du skal være opmærksom på ved ind- og fraflytning. 

Indflytning

Ved indflytning er der flere forhold, du skal tage højde for. Vi anbefaler, at du lader os kigge din lejekontrakt igennem, så vi kan guide dig udfra dit specifikke tilfælde. 

Lejernes Retshjælp nævner herunder de tre vigtigste regler, som du skal være opmærksom på ved indflytningssynet. Nedenstående regler er dog kun gældende, såfremt din lejekontrakt er indgået efter den 1. juli 2015. Dette skyldes, at der før den 1. juli 2015 ikke var krav om, at udlejer afholdte indflytningssyn.

Ved indflytning skal du være opmærksom på:

 • Hvis udlejer lejer mere end ét lejemål ud, skal der ifølge lejelovens regler altid afholdes indflytningssyn, jf. lejelovens § 90, stk. 1. 
 • Udlejer har pligt til at indkalde lejer til indflytningssyn med et passende varsel, jf. lejelovens § 90, stk. 1, 2. pkt. 
 • Du har som lejer ret til en kopi af indflytningsrapporten. Enten skal du have den ved synets afslutning eller senest 2 uger efter indflytningssynet er afholdt

Du skal, senest 2 uger efter du er flyttet ind i lejemålet, have sendt en liste med fejl og mangler til din udlejer. Dette er en forsikring i forhold til din fraflytning, så du ikke kommer til at hæfte for de fejl og mangler, du allerede har gjort opmærksom på.

Lejernes Retshjælp anbefaler, at du tager billeder ved indflytning, så du kan bevise lejemålets stand. 

Gennemgang af lejemålets stand ved indflytning og dokumentation er afgørende for, hvordan du står ved fraflytning, og dermed hvor stor en del af dit depositum, du er berettiget til at få tilbage.

Fraflytning

Lejernes Retshjælp modtager ofte henvendelser fra lejere, der har spørgsmål eller behov for juridisk vejledning i forbindelse med fraflytning af lejemål. Vi vil gerne være behjælpelige med råd og vejledning i forbindelse med din fraflytning, og eventuelt afklare om udlejers istandsættelseskrav er rimeligt eller ej. 

Herunder finder du nogle af de formelle krav opstillet af lejeloven, som udlejer skal overholde i forbindelse med fraflytning:

 • Såfremt udlejer lejer mere end ét lejemål ud, skal der afholdes fraflytningssyn, jf. lejelovens § 187, stk. 3, 1. pkt. 
 • Du skal indkaldes til synet med 1 uges varsel, jf. lejelovens § 187, stk. 3, 2. pkt. 
 • Udlejer skal udarbejde en fraflytningsrapport i forbindelse med synet, og denne skal udleveres til lejer på synet eller senest 14 dage efter afholdelse af fraflytningssynet, jf. lejelovens § 187, stk. 4.


Herunder ser du nogle forholdsregler, du som lejer, skal være opmærksom på inden fraflytningsprocessen er gået i gang. Hvis dette ikke er gjort, kan det være svært at hjælpe. 

 • Få udlejer til at kvittere for modtagelsen af nøgler
 • Sørg for at aflevere lejemålet i henhold til aftalen i lejekontrakten
 • Rengør lejemålet, herunder filter i emhætte, udsugning i badeværelse, afkalkning af diverse fliser, apparaturer, vaske vinduer osv. 
 • Sørg for at tage gode billeder, når du har rengjort og tømt lejligheden for alt dit eget indbo. Det kan også være en god idé at tage billeder til fraflytningssynet
 • Er du uenig i fraflytningsrapporten, så undlad at skrive under. Eventuelt skriv tydeligt, at du kun kvitterer for modtagelsen
 • Senest 14 dage efter fraflytningssynet skal du have modtaget en fraflytningsrapport 
 • Inden rimelig tid skal du modtage en flytteopgørelse, hvor alle de krav, som udlejer har gjort gældende i fraflytningsrapporten, er listet op med pris. Her kan du se, hvor meget du eventuelt skal have tilbage af dit depositum

 

Hvis du er i tvivl om ovenstående punkter, eller ønsker hjælp ved ind- eller fraflytning, er du velkommen til at kontakte os

Vi kan blandt andet være behjælpelige med at se, om de formelle krav er opfyldt, samt lave en juridisk vurdering af, hvorvidt der er krav, som er urimelige eller ugyldige efter lejeloven. 

Andre artikler

Ind- og fraflytning af lejemål

Ind- og fraflytning af lejemål

Når man står midt i en flytning, er der mange ting at holde styr på. Det kan være svært at bevare overblikket over alle regler, faldgruber og de mange flyttekasser samtidig. Derfor har vi samle...

Læs mere
Undgå svindel på boligmarkedet

Undgå svindel på boligmarkedet

Som boligsøgende kan det være svært at finde et værelse eller en lejlighed i de større danske byer blandt andet på grund af de meget høje priser og de mange andre boligsøgende. Studiebyerne Københa...

Læs mere
Småsagsproces

Småsagsproces

Hvad er en småsagsproces? En småsagsproces er en forenklet procedure ved civile sager, der omhandler ”mindre” krav. Her menes der krav på mindre end 50.000 kr. Småsagsprocesser bliver anlagt ved do...

Læs mere
Ændring i lejeloven

Ændring i lejeloven

Den 1. juli 2015 trådte en række ændringer i lejeloven i kraft. Disse ændringer er gældende for alle lejekontrakter indgået efter den 1. juli 2015.Nedenunder opremses nogle af de ændringer, som lej...

Læs mere
Udlejers adgang til din lejebolig

Udlejers adgang til din lejebolig

Selvom din udlejer ejer din lejebolig, må vedkommende ikke skaffe sig adgang til dit lejemål, uden gyldig grund eller aftale med dig. Lejelovens § 102 fastslår, at udlejer har ret til at skaff...

Læs mere
Ti gode råd, når du skal flytte

Ti gode råd, når du skal flytte

Når du som lejer skal fraflytte din lejebolig, er der mange ting, du skal være opmærksom på. Hvis du har tvivlsspørgsmål anbefaler vi dig at tage kontakt til Lejernes Retshjælp, før du fraflytt...

Læs mere