Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Artikel: Forbrug og særlige ydelser

Forbrug og særlige ydelser

Forbrug og særlige ydelser

Det er ikke alle ydelser udover din husleje, din udlejer lovligt kan opkræve betaling for. Det gælder både i forhold til dit egentlige forbrug, og opkrævning for andre særlige ydelser.
 
Særligt om forbrug:

Når udlejer står for levering af forbrug til lejemålet, vil udlejer kunne opkræve et acontobeløb for vand, varme og el ved siden af huslejen. Din udlejer kan dog kun opkræve et aconto beløb for vand og el til andet end varme, hvis dit lejemål er udstyret med individuelle målere.

Er dit lejemål ikke det, skal forbrug til vand og el til andet end varme indgå i din husleje, og kan ikke opkræves separat. Gør din udlejer alligevel det, kan vi kræve at han tilbagebetaler dig, alt hvad du har betalt af aconto for vand og el til andet end varme, for den periode du har boet i lejemålet. Dette begrænses dog af reglerne i forældelsesloven, som har fastsat en frist på 3 år, for sådanne fordringer.

Særligt om særlige ydelser:

Din husleje skal som udgangspunkt dække alle din udlejers udgifter til ejendommen. Det kræver derfor gyldig grund at opkræve særlige ydelser ved siden af huslejen. Den gyldige grund kan udledes af retspraksis og lejeloven. Når der ikke er gyldig grund, vil opkrævningen være ulovlig. Der kan f.eks. ikke lovligt opkræves for: renovation, PBS-betaling, trappevask, vaskeri og skadedyrsbekæmpelse.

Hvis der er oprettet en beboerrepræsentation i ejendommen, skal udlejer lovligt kunne opkræve et kontingent på vegne af beboerrepræsentationen til dennes arbejde, som dog ikke må overstige 502,- kr. årligt. Det skal fremgå af den månedlige huslejeopkrævning, hvilket beløb der opkræves på vegne af beboerrepræsentationen.

Antennebidrag, tv, køling og internet kan lovligt opkræves aconto ved siden af lejen. Det er derfor vigtigt, at man undersøger lejekontrakten for ulovlige ydelser, da man ellers risikerer at blive opkrævet ydelser, der er ulovlige. Hvis man som lejer bliver mødt med et urimeligt krav, vil der være mulighed for at kræve modregning, nedsættelse eller tilbagebetaling.

Er du i tvivl om du betaler ulovligt opkrævet aconto, eller ydelser udover din husleje, din udlejer ikke har hjemmel til at opkræve betaling for, så kontakt os så vi kan se på din lejekontrakt og eventuelle forbrugsregnskaber. 

Andre artikler

Ind- og fraflytning af lejemål

Ind- og fraflytning af lejemål

Når man står midt i en flytning, er der mange ting at holde styr på. Det kan være svært at bevare overblikket over alle regler, faldgruber og de mange flyttekasser samtidig. Derfor har vi samle...

Læs mere
Undgå svindel på boligmarkedet

Undgå svindel på boligmarkedet

Som boligsøgende kan det være svært at finde et værelse eller en lejlighed i de større danske byer blandt andet på grund af de meget høje priser og de mange andre boligsøgende. Studiebyerne Københa...

Læs mere
Småsagsproces

Småsagsproces

Hvad er en småsagsproces? En småsagsproces er en forenklet procedure ved civile sager, der omhandler ”mindre” krav. Her menes der krav på mindre end 50.000 kr. Småsagsprocesser bliver anlagt ved do...

Læs mere
Ændring i lejeloven

Ændring i lejeloven

Den 1. juli 2015 trådte en række ændringer i lejeloven i kraft. Disse ændringer er gældende for alle lejekontrakter indgået efter den 1. juli 2015.Nedenunder opremses nogle af de ændringer, som lej...

Læs mere
Udlejers adgang til din lejebolig

Udlejers adgang til din lejebolig

Selvom din udlejer ejer din lejebolig, må vedkommende ikke skaffe sig adgang til dit lejemål, uden gyldig grund eller aftale med dig. Lejelovens § 102 fastslår, at udlejer har ret til at skaff...

Læs mere
Ti gode råd, når du skal flytte

Ti gode råd, når du skal flytte

Når du som lejer skal fraflytte din lejebolig, er der mange ting, du skal være opmærksom på. Hvis du har tvivlsspørgsmål anbefaler vi dig at tage kontakt til Lejernes Retshjælp, før du fraflytt...

Læs mere