Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Sekretariatsaftale

Vi tilbyder sekretariatsaftaler til både private lejere organiseret i beboerrepræsentation samt til almene boligafdelinger. 

Hvad er en sekretariatsaftale?

Med en sekretariatsaftale bliver din boligafdeling/beboerrepræsentation tilknyttet en lokalforening af Lejernes Retshjælp, og de enkelte lejere har samme muligheder som enkeltmedlemmer af Lejernes Retshjælp til bl.a. bistand og interessevaretagelse. Det kan fx være hjælp og rådgivning ved ind- og fraflytning samt ved andre spørgsmål i boperioden. 

Lejerne står ikke enkeltvis på Lejernes Retshjælps medlemsliste, men er tilknyttet aftalen via deres lejemål. 

Derudover dækker en sekretariatsaftale også rådgivning til afdelingsbestyrelse eller beboerrepræsentation til fx regnskabs- og budgetgennemgang, samt til de mange spørgsmål, som kan opstå i samarbejdet med boligforening/udlejer/administrator. 

Vi kan også bistå som dirigent og/eller referent på beboermøder. 

Prisen er kr. 20,- pr. lejemål om måneden. Dette beløb trækkes via huslejen. 

For at en boligafdeling kan indgå i en sekretariatsaftale, skal der stilles forslag om dette på et ordinært eller ekstraordinært beboermøde. 

Kontakt os endelig, hvis I overvejer en sekretariatsaftale eller vil høre mere. Har I endnu ikke en beboerrepræsentation kan vi hjælpe jer med at få stillet forslag om at få oprettet én i jeres boligafdeling.