Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C
Når Studerende fremlejer til hinanden som ”Roomies”

Når Studerende fremlejer til hinanden som ”Roomies”

Skrevet den

Disse sager er altid mere ”træls”, da udlejer som ligeledes er studerende også kan føles som et offer, men ikke havde sat sig tilstrækkeligt ind i lejelovens bestemmelser ved aftaleindgåelse.

Sagerne omhandler altså 2 studerende med samme type værelse, hvor både lejerne og udlejer alle er studerende og som vi kalder Roomies. 

Udlejer havde uretmæssig opkrævet aconto til el og vand, selvom dette kræver individuelle målere. Udlejer havde derudover ikke fremsat krav i forbindelse med lejernes fraflytning, men blot tilbageholdt depositummet, og havde efter genudlejning heller ikke tilbagebetalt lejerne den forudbetalte leje.

Udlejer var frustreret og træt af de 2 sager, men endte efter lidt dialog med Lejernes Retshjælp, med at tilbagebetale lejerne forligsmæssige løsninger, som tilgodeså begge parter. I alt kr. 12.000 samt kr. 18.750.

Lejernes Retshjælp kunne ønske, at når studerende fremlejer til hinanden, at de så får kigget disse lejekontrakter igennem inden skaden sker og venskaber ødelægges.

Har du brug for hjælp? Kontakt os