Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C
Boligforeninger kan ikke indskrænke retten til at afgive fuldmagt på beboermøder

Boligforeninger kan ikke indskrænke retten til at afgive fuldmagt på beboermøder

Skrevet den

Grundet covid-19 restriktioner, er der lavet en ændringsbekendtgørelse til almenboligloven, så det er muligt for beboere i almene boliger at afgive stemme ved fuldmagt til beboermøder, selvom dette ikke fremgår af boligforeningens vedtægter.

Skulle din boligforening forsøge at begrænse denne ret, så der bliver sat begrænsninger på, hvor mange fuldmagter, en husstand må repræsentere, skal du være opmærksom på, at det ikke er lovligt.

Det fremgår af boligministeriets svar på en henvendelse fra en beboer, hvor boligforeningen havde begrænset retten til fuldmagter til 1 pr. husstand (vores fremhævning):

”Begrundet i hensynet bag seneste ændringsbekendtgørelse (nr. 845 af 12. juni 2020) til, at beboere - så længe der er udstedt forbud mod større forsamlinger - skal kunne afgive stemme ved fuldmagt, jf. § 4, stk. 4 i bekendtgørelse nr. 361 af 4. april 2020, er det Transport- og Boligministeriets vurdering, at der ikke bør opstilles barrierer, som kan forhindre lejere i at afgive stemme uden fysisk at være til stede.

En bestemmelse om at hver husstand kun må modtage én fuldmagt fra anden husstand, vurderes derfor under de nuværende omstændigheder at være i strid med princippet i almenboliglovens § 12, stk. 4, efter hvilken beboernes lovbestemte rettigheder mv. ikke gyldigt kan indskrænkes.

Efter Transport- og Boligministeriets opfattelse bør almene boligorganisationer således tilsikre, at retten til at afgive stemme ved fuldmagt - så længe der er udstedt forbud mod større forsamlinger - ikke udhules.”

Har du brug for hjælp? Kontakt os