Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C
Boligministeriet vender på en tallerken og indskrænker beboerdemokratiet

Boligministeriet vender på en tallerken og indskrænker beboerdemokratiet

Skrevet den

Den 21. juli kunne vi skrive på vores hjemmeside, at boligministeriet havde indskærpet, at boligforeninger ikke bør sætte en begrænsning på hvor mange beboere, en husstand kan repræsentere via en fuldmagt på afdelingsmøder afholdt under covid-19, og at der ikke kunne sættes en begrænsning til én fuldmagt pr lejemål, sådan som visse boligselskaber havde skrevet til indkaldelser til afdelingsmøder.

Den 20. august kunne vi så læse en nyhed fra BL om, at boligministeriet har meddelt BL at der nu godt kan sættes begrænsning på fuldmagter – endda helt ned til 1 pr. lejemål.

I Lejernes Retshjælp undrer vi os over, hvorfor boligministeriet har taget en sådan drejning angående muligheden for at afgive stemme ved fuldmagt på et afdelingsmøde. Hvad er der sket i mellemtiden og hvilke nye oplysninger ligger til grund for denne ændring i tolkningen af loven?

Denne meddelelse nævner intet om hvorfor der nu afviges fra tidligere udsagn om ”at der ikke bør opstilles barrierer, som kan forhindre lejere i at afgive stemme uden fysisk at være til stedeog hvorfor der nu er en nytolkning af ” almenboliglovens § 12, stk. 4, efter hvilken beboernes lovbestemte rettigheder mv. ikke gyldigt kan indskrænkes” eller opfordringen om ikke at udhule retten til at afgive stemme ved fuldmagt, som blev nævnt i boligministeriets første tolkning af loven.

At begrænse antal fuldmagter til 1 pr. husstand er en stor begrænsning af beboerdemokratiet. Som beboer giver man sin fuldmagt til et beboermøde, som man ikke selv kan møde op til, fx. pga. ekstra udsathed for Covid-19. En fuldmagt gives ikke til hvem som helst, men overdrages til én man stoler på, vil stemme efter det, man ønsker. Når der sættes begrænsning på, hvor mange naboer, en beboer kan repræsentere på et afdelingsmøde, sættes der begrænsning på, hvor mange beboere, der kan blive hørt og afgive deres stemme.

Det kan få særdeles stor betydning for udfaldet af afstemninger, som bl.a. kan omhandle om en afdeling skal afsætte flere penge til renoveringsarbejder, som kan betyde høje huslejestigninger.

Har du brug for hjælp? Kontakt os