Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C
Skal din boligafdeling have ladestandere til elbiler?

Skal din boligafdeling have ladestandere til elbiler?

Skrevet den

Vi oplever ved Lejernes Retshjælp større og større opmærksomhed fra beboere i både privatejede beboelsesejendomme og almene boligafdelinger, på muligheden for at få etableret ladestandere til elbiler.

For lejere i private beboelsesejendomme vil det i sidste ende være op til ejeren af ejendommen at etablere ladestandere.  

Særligt for beboere i almene boligforeninger er det i første omgang vigtigt, at man i sin boligafdeling sørger for at drøfte emnet, herunder hvor stort behovet er i den konkrete afdeling. Man bør også overveje relevansen ift. at fremtidssikre afdelingen til den voksende efterspørgsel fra flere og flere elbilsejere. Det kan være en god ting at bringe emnet op på et afdelingsmøde og her undersøge det konkrete behov.  

Der findes talrige udbydere af løsninger til etablering af ladestandere i Danmark. Det kan foregå på mange måder; man kan også både købe og leje enkelte lejestandere.

Det er særligt vigtigt at man overvejer økonomien ved etablering af ladestandere. Det vil som udgangspunkt være afdelingen, der afholder udgifterne til etablering og vedligeholdelse samt i nogle tilfælde også udgiften til elforbruget.

Er man som beboer eller afdelingsbestyrelse i en almen boligafdeling i tvivl om fordele, ulemper, det praktiske og økonomien ved etablering af ladestandere, så tag kontakt til (gerne flere på én gang) udbydere af løsninger til etablering af ladestandere. De fleste udbydere giver gerne gratis gennemgang af muligheder og løsninger for etableringen. På den måde kan man på afdelingsmødet drøfte de forskellige konkrete tilbud fra de udvalgte udbydere, inden man træffer et valg omkring det.  

Har du brug for hjælp? Kontakt os