Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C
Tiden er inde til at få nedfældet i loven, at der ER grænser for, hvad man må byde landets beboere.

Tiden er inde til at få nedfældet i loven, at der ER grænser for, hvad man må byde landets beboere.

Skrevet den

Indslag fra TV2 Lorry: Beboere slæber boligselskab i retten

Lejernes Retshjælp mener, at tiden er inde til at få nedfældet i loven, at der ER grænser for, hvad man må byde landets beboere.
- Støjgrænser
- Grænseværdier for farlige stoffer og støv for beboere
- Grænser for hvor meget, man må indskrænke boligareal
- Regulativ for skimmel i stil med Asbestregulativet
- Oplysningspligt
- Skærpet tilsyn med klare retningslinjer 
Dertil skal det være et krav, at ansøgningsskemaer og indstillinger skal indeholde alle oplysninger om farlige stoffer - og der skal i øvrigt være krav til miljøscreening med beboerne i fokus. 
Lejere landet over - private som almene - meld jer ind i Lejernes Retshjælp! Lad os stå sammen i kampen for bedre forhold for beboere, der skal gennemgå en stor renovering.  
Kontakt os for info og hjælp.
Nok er nok!

Har du brug for hjælp? Kontakt os