Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Artikel: Tiden er inde til at få nedfældet i loven, at der ER grænser for, hvad man må byde landets beboere.

Tiden er inde til at få nedfældet i loven, at der ER grænser for, hvad man må byde landets beboere.

Tiden er inde til at få nedfældet i loven, at der ER grænser for, hvad man må byde landets beboere.

Indslag fra TV2 Lorry: Beboere slæber boligselskab i retten

Lejernes Retshjælp mener, at tiden er inde til at få nedfældet i loven, at der ER grænser for, hvad man må byde landets beboere.
- Støjgrænser
- Grænseværdier for farlige stoffer og støv for beboere
- Grænser for hvor meget, man må indskrænke boligareal
- Regulativ for skimmel i stil med Asbestregulativet
- Oplysningspligt
- Skærpet tilsyn med klare retningslinjer 
Dertil skal det være et krav, at ansøgningsskemaer og indstillinger skal indeholde alle oplysninger om farlige stoffer - og der skal i øvrigt være krav til miljøscreening med beboerne i fokus. 
Lejere landet over - private som almene - meld jer ind i Lejernes Retshjælp! Lad os stå sammen i kampen for bedre forhold for beboere, der skal gennemgå en stor renovering.  
Kontakt os for info og hjælp.
Nok er nok!

Andre artikler

Undgå svindel på boligmarkedet

Undgå svindel på boligmarkedet

Som boligsøgende kan det være svært at finde et værelse eller en lejlighed i de større danske byer blandt andet på grund af de meget høje priser og de mange andre boligsøgende. Studiebyerne Københa...

Læs mere
Småsagsproces

Småsagsproces

Hvad er en småsagsproces? En småsagsproces er en forenklet procedure ved civile sager, der omhandler ”mindre” krav. Her menes der krav på mindre end 50.000 kr. Småsagsprocesser bliver anlagt ved do...

Læs mere
Ændring i lejeloven

Ændring i lejeloven

Den 1. juli 2015 trådte en række ændringer i lejeloven i kraft. Disse ændringer er gældende for alle lejekontrakter indgået efter den 1. juli 2015.Nedenunder opremses nogle af de ændringer, som lej...

Læs mere
Udlejers adgang til din lejebolig

Udlejers adgang til din lejebolig

Selvom din udlejer ejer din lejebolig, må vedkommende ikke skaffe sig adgang til dit lejemål, uden gyldig grund eller aftale med dig. Lejelovens § 102 fastslår, at udlejer har ret til at skaff...

Læs mere
Ti gode råd, når du skal flytte

Ti gode råd, når du skal flytte

Når du som lejer skal fraflytte din lejebolig, er der mange ting, du skal være opmærksom på. Hvis du har tvivlsspørgsmål anbefaler vi dig at tage kontakt til Lejernes Retshjælp, før du fraflytt...

Læs mere
Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Det kan nogle gange være forvirrende at holde styr på, hvem der har vedligeholdelsespligten over dit lejemål. Som udgangspunkt er det ifølge lejeloven udlejer, der har vedligeholdelsespligten o...

Læs mere