Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Artikel: Beboerrepræsentationer

Beboerrepræsentationer

Beboerrepræsentationer

Hvad er en beboerrepræsentation

En beboerrepræsentation er en gruppe beboere i ejendommen, der går sammen for at få større indflydelse på de ting, der sker i ejendommen. Beboerrepræsentanterne bliver valgt af beboerne i ejendommen. Hvis I får startet en beboerrepræsentation, kan Lejernes Retshjælp tilbyde jer en sekretariatsaftale. Det vil sige, at beboerrepræsentationen får hjælp og rådgivning hos os. Lejernes Retshjælp hjælper jer gerne i forbindelse med stiftelse af beboerrepræsentationen. Beløbet til sekretariatsaftalen afhænger af størrelsen på din ejendom. For at beboerrepræsentationen ikke skal have udgifter til sit arbejde, kan beløbet deles ud til samtlige beboere. I den forbindelse er det værd at huske, at arbejdet som beboerrepræsentant er frivilligt. Ud over pengene til sekretariatsaftalen, har man brug for lidt til f.eks. papirer, frimærker, te og kaffe til beboermøderne osv. Hvis du bor til leje, er det vigtigt at vide, at du har flere rettigheder, hvis der er en beboerrepræsentation i ejendommen.

Fordele ved at have en beboerrepræsentation 

Hvis der kun er få lejere i en ejendom, der gør indsigelse mod udlejer, er det også kun de få, der får noget ud af indsigelsen. Og hvis det kun er den enkelte beboer, der skal varetage sine rettigheder, kan det være svært at få noget som helst gennemført. Derfor er det en fordel at stifte en beboerrepræsentation, der varetager uoverensstemmelser eller forslag til udlejer. Du kan se bekendtgørelsen om stiftelse af beboerrepræsentation for yderligere oplysninger. 

Nedenfor kan du se nogle af de spørgsmål, vedrørende beboerrepræsentation, vi ofte får:  
  • Har jeg indflydelse på, hvilke håndværkere, der skal udføre vedligeholdelsesarbejdet?

Med beboerrepræsentation: Ja, en beboerrepræsentation kan altid indhente billigere håndværkertilbud.

Uden beboerrepræsentation: Nej

  • Har jeg indflydelse på, hvilken vicevært, der skal udføre arbejdet?

Med beboerrepræsentation: Ja, en beboerrepræsentation kan indhente billigere tilbud.

Uden beboerrepræsentation: Nej 

  • Har jeg ret til at se hele regnskabet igennem – udover dét udlejer sender ud?

Med beboerrepræsentation: Ja, en beboerrepræsentation kan bede om at få tilsendt bilag på alle poster i regnskabet.

Uden beboerrepræsentation: Nej

  • Hvordan opretter man en beboerrepræsentation?

Lejernes Retshjælp hjælper jer med at komme i gang, hvis I ikke kan overskue hele arbejdet alene. Send en e-mail eller ring til os.

I mellemtiden vil vi opfordre dig til at drøfte sagen med nogle af de andre beboere i ejendommen. Du kan høre, om der er andre, som vil være med – det er rart at være flere fra starten.

Det er altid en god idé at komme rundt og tale med en masse beboere. Det er vores erfaring, at beboerne bliver meget glade for at tale med dem, der vil starte en beboerrepræsentation. Samtidig får I set jer lidt omkring og dannet et overblik over; hvordan lejlighederne i ejendommen ser ud, hvem der egentlig bor i ejendommen, og hvilke problemer og udfordringer beboerne oplever. Det giver jer dermed et godt overblik, som I senere får brug for, når I skal i gang med arbejdet. 

Andre artikler

Undgå svindel på boligmarkedet

Undgå svindel på boligmarkedet

Som boligsøgende kan det være svært at finde et værelse eller en lejlighed i de større danske byer blandt andet på grund af de meget høje priser og de mange andre boligsøgende. Studiebyerne Københa...

Læs mere
Småsagsproces

Småsagsproces

Hvad er en småsagsproces? En småsagsproces er en forenklet procedure ved civile sager, der omhandler ”mindre” krav. Her menes der krav på mindre end 50.000 kr. Småsagsprocesser bliver anlagt ved do...

Læs mere
Ændring i lejeloven

Ændring i lejeloven

Den 1. juli 2015 trådte en række ændringer i lejeloven i kraft. Disse ændringer er gældende for alle lejekontrakter indgået efter den 1. juli 2015.Nedenunder opremses nogle af de ændringer, som lej...

Læs mere
Udlejers adgang til din lejebolig

Udlejers adgang til din lejebolig

Selvom din udlejer ejer din lejebolig, må vedkommende ikke skaffe sig adgang til dit lejemål, uden gyldig grund eller aftale med dig. Lejelovens § 102 fastslår, at udlejer har ret til at skaff...

Læs mere
Ti gode råd, når du skal flytte

Ti gode råd, når du skal flytte

Når du som lejer skal fraflytte din lejebolig, er der mange ting, du skal være opmærksom på. Hvis du har tvivlsspørgsmål anbefaler vi dig at tage kontakt til Lejernes Retshjælp, før du fraflytt...

Læs mere
Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Det kan nogle gange være forvirrende at holde styr på, hvem der har vedligeholdelsespligten over dit lejemål. Som udgangspunkt er det ifølge lejeloven udlejer, der har vedligeholdelsespligten o...

Læs mere