Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

[gammelside]Skimmelsvamp

Når den dejlige lange varme sommer slipper sit tag for efterårets komme, begynder skimmelsvampen, der har ligget i dvale også at røre på sig.
Vi henviser derfor til:
Håndbog til kommunerne om håndtering af sager om skimmelsvamp
Håndbogen skal hjælpe landets kommuner med at følge alle regler, når der kommer henvendelser om skimmelsvamp.
Formålet med håndbogen er at guide de kommunale sagsbehandlere korrekt, hurtigt og sikkert gennem alle faser ved håndtering af en sag om skimmelsvamp i bygninger.
Håndbogen indeholder en manual og skal overordnet sikre, at kommunerne følger alle regler, når der opstår skimmelsvamp. I sager om sundhedsfarlige boliger har kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn og kondemnere samt pligt til at anvise beboeren en anden bolig.
Håndbogen indeholder også skabeloner til breve, rapporter, dokumentation m.v., der yderligere kan lette og kvalitetssikre kommunens sagsbehandling.
Håndbogen er udarbejdet af Kammeradvokaten i samarbejde med udvalgte kommuner og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Rapporten har været sendt i høring hos en række kommuner og interesseorganisationer.
Fakta
Det er først og fremmest ejerens ansvar at sikre, at en ejendom ikke er sundheds- og brandfarlig for personer, der bor eller opholder sig i den.
Efter byfornyelseslovens § 75, stk. 1, påhviler det kommunalbestyrelsen at føre tilsyn med bygninger, som bruges til bolig eller ophold, samt at gribe ind i de tilfælde, hvor disse bygninger ved deres indretning eller beliggenhed er sundheds- eller brandfarlige.

Link til:
Håndbog til kommunerne om håndtering af sager om skimmelsvamp – Udarbejdet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen:


Gode råd hvordan du undgår og fjerner skimmelsvamp. Hjemmeside er udarbejdet af Landsbyggefonden, Grundejerenes Investeringfond og Statens Byggeforskningsinstitut
https://www.skimmel.dk/