Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C
Lejernes Retshjælp hjælper lejer med PTSD til midlertidig genhusning  (Almen bolig)

Lejernes Retshjælp hjælper lejer med PTSD til midlertidig genhusning (Almen bolig)

Skrevet den

Lejernes Retshjælp fik en henvendelse fra et ægtepar, der for kort tid siden var flyttet ind i et relativt nyt alment boligområde, for at undgå de omsiggribende renoveringsarbejder, da den ene ægtefælle lider af PTSD i svær grad og derfor ikke kan tåle støj, støv og megen trafik omkring sig.

KAB havde dog i forbindelse med kontraktunderskrivelsen glemt at oplyse, at lejligheden havde alvorlige mangler, bl.a. omkring brandsikringen og at et større renoveringsarbejde derfor var nært forestående.

I flere måneder havde lejer forsøgt at få en dialog om en midlertidig genhusning med KAB, men blev hver gang afvist. I begyndelsen af november 2020 henvendte lejer sig til Lejernes Retshjælp.

Vi vurderede, at KAB havde pådraget sig et ansvar for den opståede situation ved ikke at have gjort lejer opmærksom på den forestående renovering (et brud på den aftaleretlige loyalitetsforpligtelse). Efter endnu et afslag fra KAB på ønsket om en midlertidig genhusning gik vi videre til Tilsynet, der den 3. december 2020 meddelte, at der på grund af sagens særlige natur og omstændigheder nu er blevet indgået en aftale om midlertidig genhusning for lejerne med bespisning på et hotel i nærheden i perioden for, hvor det planlagte renoveringsarbejde skal foregå.

JURA:

Retsforholdet mellem en lejer og en udlejer i en almen boligafdeling reguleres af lov om leje af almene boliger. Ifølge lovens daværende § 86 a, stk.1 kan udlejer i visse tilfælde tilbyde lejeren midlertidig erstatningsbolig ved at anvise ophold på hotel el.lign.

Har du brug for hjælp? Kontakt os