Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Artikel: Lejernes Retshjælp hjælper lejer med PTSD til midlertidig genhusning (Almen bolig)

Lejernes Retshjælp hjælper lejer med PTSD til midlertidig genhusning  (Almen bolig)

Lejernes Retshjælp hjælper lejer med PTSD til midlertidig genhusning (Almen bolig)

Lejernes Retshjælp fik en henvendelse fra et ægtepar, der for kort tid siden var flyttet ind i et relativt nyt alment boligområde, for at undgå de omsiggribende renoveringsarbejder, da den ene ægtefælle lider af PTSD i svær grad og derfor ikke kan tåle støj, støv og megen trafik omkring sig.

KAB havde dog i forbindelse med kontraktunderskrivelsen glemt at oplyse, at lejligheden havde alvorlige mangler, bl.a. omkring brandsikringen og at et større renoveringsarbejde derfor var nært forestående.

I flere måneder havde lejer forsøgt at få en dialog om en midlertidig genhusning med KAB, men blev hver gang afvist. I begyndelsen af november 2020 henvendte lejer sig til Lejernes Retshjælp.

Vi vurderede, at KAB havde pådraget sig et ansvar for den opståede situation ved ikke at have gjort lejer opmærksom på den forestående renovering (et brud på den aftaleretlige loyalitetsforpligtelse). Efter endnu et afslag fra KAB på ønsket om en midlertidig genhusning gik vi videre til Tilsynet, der den 3. december 2020 meddelte, at der på grund af sagens særlige natur og omstændigheder nu er blevet indgået en aftale om midlertidig genhusning for lejerne med bespisning på et hotel i nærheden i perioden for, hvor det planlagte renoveringsarbejde skal foregå.

JURA:

Retsforholdet mellem en lejer og en udlejer i en almen boligafdeling reguleres af lov om leje af almene boliger. Ifølge lovens daværende § 86 a, stk.1 kan udlejer i visse tilfælde tilbyde lejeren midlertidig erstatningsbolig ved at anvise ophold på hotel el.lign.

Andre artikler

Undgå svindel på boligmarkedet

Undgå svindel på boligmarkedet

Som boligsøgende kan det være svært at finde et værelse eller en lejlighed i de større danske byer blandt andet på grund af de meget høje priser og de mange andre boligsøgende. Studiebyerne Københa...

Læs mere
Småsagsproces

Småsagsproces

Hvad er en småsagsproces? En småsagsproces er en forenklet procedure ved civile sager, der omhandler ”mindre” krav. Her menes der krav på mindre end 50.000 kr. Småsagsprocesser bliver anlagt ved do...

Læs mere
Ændring i lejeloven

Ændring i lejeloven

Den 1. juli 2015 trådte en række ændringer i lejeloven i kraft. Disse ændringer er gældende for alle lejekontrakter indgået efter den 1. juli 2015.Nedenunder opremses nogle af de ændringer, som lej...

Læs mere
Udlejers adgang til din lejebolig

Udlejers adgang til din lejebolig

Selvom din udlejer ejer din lejebolig, må vedkommende ikke skaffe sig adgang til dit lejemål, uden gyldig grund eller aftale med dig. Lejelovens § 102 fastslår, at udlejer har ret til at skaff...

Læs mere
Ti gode råd, når du skal flytte

Ti gode råd, når du skal flytte

Når du som lejer skal fraflytte din lejebolig, er der mange ting, du skal være opmærksom på. Hvis du har tvivlsspørgsmål anbefaler vi dig at tage kontakt til Lejernes Retshjælp, før du fraflytt...

Læs mere
Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Det kan nogle gange være forvirrende at holde styr på, hvem der har vedligeholdelsespligten over dit lejemål. Som udgangspunkt er det ifølge lejeloven udlejer, der har vedligeholdelsespligten o...

Læs mere