Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C
Lejernes Retshjælp hjælper mor og datter med indflytning hos far (Almen bolig)

Lejernes Retshjælp hjælper mor og datter med indflytning hos far (Almen bolig)

Skrevet den

En lejer har loyalt meddelt sit almene boligselskab, at hans kæreste ønsker at flytte ind hos ham sammen med fællesbarnet.

Boligselskabet Baldersbo meddeler, at det ikke kan lade sig gøre, før kæresten betaler et skyldigt beløb fra en fraflytningsopgørelse i en anden lejlighed.

Parret henvender sig til Lejernes Retshjælp, der over for boligselskabet gør opmærksom på, at moderen og barnet som en del af faderens husstand har ret til at flytte ind, uden at boligselskabet kan stille nogen som helst betingelser.

Efter ca. 14 dages betænkningstid meddeler Baldersbo, at der ikke er indvendinger mod moderens indflytning hos faderen.

JURA:

Lejernes Retshjælp henviste til daværende boligreguleringslovens §52a:  Et lejemål må ikke udlejes til eller bebos af flere end 2 personer pr. beboelsesrum (beboermaksimum). Dette gælder dog ikke ved forøgelse af lejerens husstand i lejeperioden, hvis husstandsforøgelsen skyldes lejerens børn, ægtefælle eller samlever eller disses børn, eller kommunalbestyrelsen har givet tilladelse efter daværende § 52 b, stk. 1.

Har du brug for hjælp? Kontakt os