Spring til indhold

Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom

Artikel: Lejernes Retshjælp hjælper mor og datter med indflytning hos far (Almen bolig)

Lejernes Retshjælp hjælper mor og datter med indflytning hos far (Almen bolig)

Lejernes Retshjælp hjælper mor og datter med indflytning hos far (Almen bolig)

En lejer har loyalt meddelt sit almene boligselskab, at hans kæreste ønsker at flytte ind hos ham sammen med fællesbarnet.

Boligselskabet Baldersbo meddeler, at det ikke kan lade sig gøre, før kæresten betaler et skyldigt beløb fra en fraflytningsopgørelse i en anden lejlighed.

Parret henvender sig til Lejernes Retshjælp, der over for boligselskabet gør opmærksom på, at moderen og barnet som en del af faderens husstand har ret til at flytte ind, uden at boligselskabet kan stille nogen som helst betingelser.

Efter ca. 14 dages betænkningstid meddeler Baldersbo, at der ikke er indvendinger mod moderens indflytning hos faderen.

JURA:

Lejernes Retshjælp henviste til daværende boligreguleringslovens §52a:  Et lejemål må ikke udlejes til eller bebos af flere end 2 personer pr. beboelsesrum (beboermaksimum). Dette gælder dog ikke ved forøgelse af lejerens husstand i lejeperioden, hvis husstandsforøgelsen skyldes lejerens børn, ægtefælle eller samlever eller disses børn, eller kommunalbestyrelsen har givet tilladelse efter daværende § 52 b, stk. 1.

Andre artikler

Ind- og fraflytning af lejemål

Ind- og fraflytning af lejemål

Når man står midt i en flytning, er der mange ting at holde styr på. Det kan være svært at bevare overblikket over alle regler, faldgruber og de mange flyttekasser samtidig. Derfor har vi samle...

Læs mere
Undgå svindel på boligmarkedet

Undgå svindel på boligmarkedet

Som boligsøgende kan det være svært at finde et værelse eller en lejlighed i de større danske byer blandt andet på grund af de meget høje priser og de mange andre boligsøgende. Studiebyerne Københa...

Læs mere
Småsagsproces

Småsagsproces

Hvad er en småsagsproces? En småsagsproces er en forenklet procedure ved civile sager, der omhandler ”mindre” krav. Her menes der krav på mindre end 50.000 kr. Småsagsprocesser bliver anlagt ved do...

Læs mere
Ændring i lejeloven

Ændring i lejeloven

Den 1. juli 2015 trådte en række ændringer i lejeloven i kraft. Disse ændringer er gældende for alle lejekontrakter indgået efter den 1. juli 2015.Nedenunder opremses nogle af de ændringer, som lej...

Læs mere
Udlejers adgang til din lejebolig

Udlejers adgang til din lejebolig

Selvom din udlejer ejer din lejebolig, må vedkommende ikke skaffe sig adgang til dit lejemål, uden gyldig grund eller aftale med dig. Lejelovens § 102 fastslår, at udlejer har ret til at skaff...

Læs mere
Ti gode råd, når du skal flytte

Ti gode råd, når du skal flytte

Når du som lejer skal fraflytte din lejebolig, er der mange ting, du skal være opmærksom på. Hvis du har tvivlsspørgsmål anbefaler vi dig at tage kontakt til Lejernes Retshjælp, før du fraflytt...

Læs mere