Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C

Nyheder — Almen bolig

"Pletterne på Danmarkskortet"

Blogindlæg fra Nini Kristensen, formand for Lejernes Retshjælp - Lejerforeningen Aarhus og Omegn:

pletterne på danmarkskortet

"Boligpolitikken er blevet en "fordelingspolitik" for "den blandede by", som er regeringens boligpolitiske pejlemærke. Det er svært at være imod idéen om "den blandede by", men modstanden opstår, når midlet dertil er nedrivninger og salg af almene boliger, fordrivelse af lejerne og indsatser, som umuliggør et frit boligvalg for alle."

Læs mere
Blog; Ét lovforslag – to høringssvar
Blog; Ét lovforslag – to høringssvar

Blogindlæg fra formand for Lejernes Retshjælp - Storkøbenhavn, Birte Vestergaard:

Ét lovforslag - to høringssvar

"Overordnet set virker det fremsatte lovforslag som en sammenblanding af strafferetten og privatretten, som ikke hører hjemme i et retssamfund, der først og fremmest er defineret  ved lighed for loven, dvs. at de samme forbrydelser også straffes ens. Men det skal åbenbart ikke længere gælde for almene beboere."

Læs mere
Høringssvar ang. lovforslag om
Høringssvar ang. lovforslag om "hurtigere udsættelse af lejere ved utryghedsskabende kriminalitet"

"Overordnet set virker det fremsatte lovforslag som en sammenblanding af strafferetten og privatretten, som ikke hører hjemme i et retssamfund, der først og fremmest er defineret ved lighed for loven, dvs. at de samme forbrydelser også straffes ens. Men det skal åbenbart ikke længere gælde for almene beboere."

Citat fra Lejernes Retshjælps høringssvar til Forslag til lov om ændring af lov om rettens pleje og lov om leje af almene boliger (Hurtigere udsættelse af lejere ved utryghedsskabende kriminalitet)

Læs det fulde høringssvar her:

Høringssvar

Læs mere
Korruption - en overset risiko
Korruption - en overset risiko

Blogindlæg fra formand for Lejernes Retshjælp - Storkøbenhavn, Birte Vestergaard:

Korruption - en overset risiko

Magtudøvelsen kontrolleres via lovgivningen, som eksempelvis offentlighedsloven. Men hvordan står det til, når vi bevæger os ned i samfundet? Som lejerforening kan vi konstatere, at det synes helt overset, at der i de sidste ti år er sket en enorm magtkoncentration i den almene boligsektor via fusioner mellem boligforeninger.

Læs mere

Har du brug for hjælp? Kontakt os