Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C

Nyheder — Privat udlejning

Blog: Stil spørgsmål til huslejen

"Til lejerne kan man i hvert fald give det gode råd, uanset om man ønsker at leje en bolig i Sabro eller andre steder, at man ikke skal være bange for at forhandle med udlejer. Visse lejere tror fejlagtigt, at der ingen mulighed er for forhandling med udlejer, når man skal leje sig ind i et beboelseslejemål.

Dette er langt fra sandheden. Eksempelvis kunne man sagtens forstille sig, at nogle lejere i Sabro kunne komme til at sidde endnu billigere i lejemålene, fordi de havde modet til eksempelvis at stille spørgsmål til huslejen. Dette gælder i øvrigt også for andre vilkår i en lejekontrakt som eksempelvis pligten til vedligeholdelse."

Læs hele blogindlægget her:

Stil spørgsmål til huslejen

Læs mere
Blog: Byg nyt, udlej dyrt
"Et af de steder, som både i dag og historisk har haft stor fokus fra lovgiver, er huslejefastsættelsen og huslejereguleringen i de private beboelseslejemål. Dette er med god grund. Hvis man forestiller sig et boligmarked, hvor udlejere kunne fastsætte huslejen fuldstændigt efter forgodtbefindende, ville man se, at kun de rigeste og ressourcestærke, ville kunne have råd til at bo til leje i områder med mangel på lejeboliger. En sådan situation ønsker man selvfølgelig ikke i et land som Danmark."
Læs mere
Blog: Boligpolitik på dagsordenen

"Boligpolitikken er i den grad kommet på den politiske dagsorden, især på grund af de kommende stærkt stigende huslejer for private lejere med lejekontrakter, hvor huslejen må stige årligt i takt med nettoprisindekset.

Det var ved ændringen af lejeloven i 2015, at der blev givet mulighed for, at udlejere af visse private udlejningsejendomme til beboelse kan kræve løbende huslejestigninger i et lejeforhold, når dette er aftalt i lejekontrakten. Disse stigninger skal følge udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Denne reguleringsform har siden ikrafttrædelsen været brugt flittigt af de private udlejere, og det hører i dag sjældenheden til, at der, hvor det er muligt, ikke er aftalt reguleringsmulighed efter nettoprisindekset i lejekontrakten.

Det er altså en meget brugt regel, som nu med den stigende inflation tydeligt viser sine svagheder."

Læs mere
Pas nu på de falske udlejere

P4 Morgen København havde fokus på de brandvarme lejeboligmarked op til studiestart torsdag d. 14. juli 2022 i morgenprogrammet. Vores kontorchef, Nini Kristensen, blev bl.a....

Læs mere
Moderne på lånt tid

Blogindlæg fra Nini Kristensen, formand for Lejernes Retshjælp - Lejerforeningen Aarhus og Omegn:

moderne-på lånt-tid

De gennemsnitlige lejepriser i BRL paragraf 5 stk. 2-lejemål, der accepteres af nævnene i eksempelvis Aarhus, er over de sidste fem år steget tre gange hurtigere end forbrugerprisindekset. Samtidig ser vi, at lejemål forbedret efter denne paragraf flere år tilbage er så høje i pris, at incitamentet for at foretage forbedringer er forsvundet.

Læs mere

Har du brug for hjælp? Kontakt os