Banegårdspladsen 20, 3. mf., 8000 Aarhus C

Nyheder — Privat udlejning

Blog: Boligpolitik på dagsordenen

"Boligpolitikken er i den grad kommet på den politiske dagsorden, især på grund af de kommende stærkt stigende huslejer for private lejere med lejekontrakter, hvor huslejen må stige årligt i takt med nettoprisindekset.

Det var ved ændringen af lejeloven i 2015, at der blev givet mulighed for, at udlejere af visse private udlejningsejendomme til beboelse kan kræve løbende huslejestigninger i et lejeforhold, når dette er aftalt i lejekontrakten. Disse stigninger skal følge udviklingen i Danmarks Statistiks nettoprisindeks.

Denne reguleringsform har siden ikrafttrædelsen været brugt flittigt af de private udlejere, og det hører i dag sjældenheden til, at der, hvor det er muligt, ikke er aftalt reguleringsmulighed efter nettoprisindekset i lejekontrakten.

Det er altså en meget brugt regel, som nu med den stigende inflation tydeligt viser sine svagheder."

Læs mere
Pas nu på de falske udlejere

P4 Morgen København havde fokus på de brandvarme lejeboligmarked op til studiestart torsdag d. 14. juli 2022 i morgenprogrammet. Vores kontorchef, Nini Kristensen, blev bl.a....

Læs mere
Moderne på lånt tid

Blogindlæg fra Nini Kristensen, formand for Lejernes Retshjælp - Lejerforeningen Aarhus og Omegn:

moderne-på lånt-tid

De gennemsnitlige lejepriser i BRL paragraf 5 stk. 2-lejemål, der accepteres af nævnene i eksempelvis Aarhus, er over de sidste fem år steget tre gange hurtigere end forbrugerprisindekset. Samtidig ser vi, at lejemål forbedret efter denne paragraf flere år tilbage er så høje i pris, at incitamentet for at foretage forbedringer er forsvundet.

Læs mere

Har du brug for hjælp? Kontakt os